Asparuh

Kısaca: Asparuh ya da Isperih (Bulgarca: Аспарух), Bulgar atalarının bilinen en büyük komutanı. Bir Türk boyu olan Hazarların ittirmesiyle batıya göç ederek Tuna havzasında Birinci Bulgar İmparatorluğu'nu kurmuştur. ...devamı ☟

Asparuh ya da Isperih (Bulgarca: Аспарух), Bulgar atalarının bilinen en büyük komutanı. Bir Türk boyu olan Hazarların ittirmesiyle batıya göç ederek Tuna havzasında Birinci Bulgar İmparatorluğu'nu kurmuştur. Asparuh liderliğindeki Bulgarlar ise Dinyeper ve Dinyester nehirlerini geçerek bugünkü güney Besarabya'ya, Bizans İmparatorluğu'na komşu olacak şekilde yerleşmişlrdir. Onların yerleştiği bölge Bizans kaynaklarında "Onglos" ya da "Onklos" olarak geçmektedir. Asparuh'un Onglos bölgesine kesin geliş tarihi bilinmemekle birlikte Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Araplara karşı, Avrupa'da dini ve diplomatik mücadele verdiği yıllar olan 650-670 tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Asparuh ile geelen bu Bulgarlar, Birinci Bulgar Devleti'ni kuran ve ilmi araştırmalarda Proto Bulgarlar ya da Bulgar Türkleri olarak adlandırılan Türklerdi. Asparuh Tuna Nehri'nın daha kuzeyinde olan Dinyeper ve Dinyester nehirlerini geçerek ve Onglos bölgesini ele geçirerek Tuna ile diğer iki nehir arasındaki alana yerleşti. Ön taraftan bataklık oluşu, diğer yönlerden de nehirlerden oluşan taçla sarılmış olması düşmana karşı büyük bir güvenlik sağlamaktaydı. 670 yılında bu Bulgarlar, Bizans'ın kuzey komşusu olma konumuyla Bizans'ı tehdit eden bir güç konumuna gelmiştir. Tuna Deltası'nın güneyini geçmeyi başaran Asparuh komutasındaki Bulgarların burada karşılaştıkları Slav zümreleriyle birleşmesi neticesinde doğmuştur. Başlangıçta Bizans'la dostane ve barışçıl ilişkiler kuran Asparuh önderliğindeki Bulgarlar, gerek Hazarlardan kaçmak gerek yeni yerleşim alanları bulmak amacıyla Tuna Deltası'nın kuzeyindeki topraklardan hareketle Dobruca’nın güneyindeki Bizans topraklarına saldırılarda bulunmaya başlamışlardır. Bizans imparatoru IV. Konstantin İstanbul'u kuşatan Araplar'la uğraştığı için yeni komşularına karşı koyacak güçte değildi. Ancak Arapların kuşatmayı kaldırmasıyla Bulgarlara karşı sefer hazırlıklarına giriştir. Konstantin, 680 yılında büyük bir deniz ve kara kuvvetiyle Bulgarları topraklarından çıkartmak üzere Tuna'nın ağzına ve Onglos denilen bölge üzerine yürüdü. Bulgarların bataklıklar arasında gizlenerek açıkça savaşmaktan kaçınması, Konstantin'in başarı elde etmesini engelledi. Ayrıca bakınız * Birinci Bulgar İmparatorluğu (Tuna Bulgar Devleti) * Bulgar hükümdarların listesi * John V.A. Fine, The Early Medieval Balkans, Ann Arbor, 1983. * Mosko Moskov, Imennik na bălgarskite hanove (novo tălkuvane), Sofya 1988. * Jordan Andreev, Ivan Lazarov, Plamen Pavlov, Koj koj e v srednovekovna Bălgarija, Sofya 1999. * Васил Н. Златарски, История на българската държава през средните векове, Част I, II изд., Наука и изкуство, София 1970, sf. 176 - 209. Dış bağlantılar * Rulers of Bulgaria - Asparuh

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bulgar Hükümdarların Listesi
3 yıl önce

İlk Bulgar devleti 681 yılında karadenizin kuzeyinde Asparuh Han tarafından kurulmuş, ve 1018 yılında Bizans tarafından yenilgiye uğrayana kadar varolmuşdur...

Bulgar Hükümdarların Listesi, 1014, 1015, 1018, 1040, 1041, 1072, 1186, 1196, 1197, 1207
Bulgaristan tarihi
3 yıl önce

Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer. MS 6. yüzyılda 681 yılında Han Asparuh tarafından balkan dağlarının kuzeyinde kurulmuştur Slavlar ile birlikte...

Kemallar
3 yıl önce

parçasıdır. Şehrin ismi Osmanlı döneminde Kemallar iken, daha sonra Bulgar hanı Asparuh onuruna İsperih olarak değiştirilmiştir. Şehirde Bulgarlar ve Türkler karışık...

Kemallar, 1545, 1573, 17. yüzyıl, 1934, 1960, Bektaşi, Belediye Başkanı, Bronz Devri, Bulgarca, Bulgaristan
Pliska
3 yıl önce

Pliskov-Preslav kültürünün en önemli anıtlarından bazıları korunmuştur. Khan Asparuh (681 - 701) yönetiminde başkent olan şehir hakkında bir yazıtta O ( İspor...

Gagavuzlar
3 yıl önce

Bulgar tarihçi Mladenov Asparuh Bulgarlarına(İdil Bulgarları), Kumanlara ve Oğuzlara, Çek arkeoloğu Şkorpil kardeşler Asparuh Bulgarlarına, Bulgar Petko...

Gagavuzlar, Balkan, Besarabya, Bulgaristan, Dobruca, Peçenekler, Ukrayna, Islavca
Kubrat
3 yıl önce

Panunya'ya yerleşerek Avar hâkimiyetini kabul etmiştir. Kubrat'ın üçüncü oğlu Asparuh liderliğindeki Bulgarlar ise Dinyeper ve Dinyester nehirlerini geçerek...

Tervel
3 yıl önce

Тервел), 700-721 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Asparuh'un oğludur ve onun ölmesi üzerine han olmuştur. 717-718 yıllarındaki Arapların...

7. yüzyıl
3 yıl önce

Çin imparatoru Antara İbn Şaddad Brahmagupta Büyük Gregory Herakliyus Asparuh, Bulgarların hanı Eulji Mundeok Hicri takvim, Miladi 639'da, Hicretin gerçekleştiği...

7. yüzyıl, 7. yüzyıl