Astinus, Palanthas Kütüphanesi'nin baş kütüphanecisidir. Krynn'in başlangıcından beri olan olayları yazar.

Astinus

Asıl adıyla Gilean, Kyrnn`ın tarafsızlık tanrısıdır. İyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi ve Krynn`ın tarihçesini yazar. İlk olduğu ve son olacağı rivayet edilmektedir. Lunitari`nin babasıdır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar