Astral Seyahat

Kısaca: Astral seyahat, "irâdi olarak fiziksel bedenden ayrılma" şeklinde tanımlanır (Dr.Scott ROGO, Leaving The Body, 1983). ...devamı ☟

Astral seyahat, "iradi olarak fiziksel bedenden ayrılma" şeklinde tanımlanır (Dr.Scott ROGO, Leaving The Body, 1983).

Astral seyahat terimi Teozofi'de kullanılan bir terimdir. Parapsikoloji'de bu, "beden-dışı deneyim" anlamındaki "out-of-body experience" (OBE)terimiyle ifade edilir. Metapsişik'te ise bu deneyim "şuur projeksiyonu" olarak adlandırılır. İradi olarak gerçekleştirilebilmesi sebebiyle diğer beden-dışı deneyimler arasında özel bir yeri vardır. Bu tür bir deneyim sırasında kişi, bedeninden bağımsız olarak kendi bilincinin farkında olmaktadır. Astral seyahatın salt ruhsal bir deneyim mi ya da bir tür sanrı mı olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Parapsikoloji laboratuarlarında yapılan deneylerde kişinin deneyim sırasında 5 duyu organı ile algılanabilecek bilgilerden daha fazlasına ulaşabildiği gözlemlenmiştir.

Fiziksel bedenden çıkıldığı esnada diğer boyut varlıklarının da görüldüğü iddia edilmektedir.Konu hakkında en fazla araştırma yapmış kişilerden birisi deRobert Monroe adında bir yazardır. Halen ABD'de Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurum bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarın konuyla ilgili "Journeys Out of Body" adlı bir kitabı bulunmaktadır.Astral seyahat olgusu, bilim ve bilimdışı çevrelerde yoğun tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Astral seyahat hakkında ayrıntılı bilgi, Ege Meta Yayınları'ndan çıkan Astral Seyahat Teknikleri isimli kitapta bulunabilir. Yazarı Scott Rogo olan kitabın orijinal adı "Leaving The Body" dir.

Ayrıca bakınızKaynaklar  • Şuur Projeksiyonu, Metin Kiraz


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Astral Seyahat
1 yıl önce

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden ya da astral...

Astral seyahat, ABD, Aura, Esİ®r, Kirlian fotoğrafçılığı, Metapsişik, Mistisizm, Okültizm, Parapsikoloji, Rüya, Teozofi
Ölümden Sonra Yaşam
5 yıl önce

yakınlarının ruhları şeklinde olabilir. Astral seyahatte mutlaka geriye bedene dönülür ve kişi yeniden kendisini yine astral seyahate çıktığı yer olan yatağında...

Hermesçi Bilimlere Giriş
4 yıl önce

edilmektedir. Kitapta ayrıca elementler, tarot, majikal yöntemler, durugörü, astral seyahat gibi konular üzerinde de durulmaktadır. Okültizmle ilgili kişi ve topluluklarca...

Binarual ritmler
5 yıl önce

iyileştirmeye yarar. Bazı insanlar binarual ritmleri uyuma, meditasyon ve astral seyahat amaçlı kullanır.. Bilgisayar ve iPhone için, binarual ritmler yaratan...

Uyku-uyanıklık arası
1 yıl önce

örneklerden biri astral seyahat deneyimidir. Bu tür bir deneyimi yaşayan bir kişi, genellikle ruhunun bedeninden ayrılarak çeşitli yerlere seyahat ettiğini görür...

Uyku-uyanıklık arası, Değişik şuur halleri, Hipnoz, Metapsişik, NREM periyodu, REM, Sufilik, Yoga, Zen, Alfa dalgaları, Neo-korteks
Vecd
1 yıl önce

vizyonlar gördükleri de belirtilir. Trans NREM periyodu Değişik şuur halleri Uyku-uyanıklık arası Astral seyahat Ölüm-ötesi deneyimi Ölümden sonra yaşam Ruh...

Psi enerji
1 yıl önce

varlığının "hissedildiği" iddia edilir. Parapsikoloji Telepati Telekinezi Astral Seyahat Prana Çi (Chi) Telepati, Nusret Yılmaz, Ege Meta Yayınları Encyclopedia...

Psi enerji, Astral Seyahat, Fizik, Parapsikoloji, Telekinezi, Telepati
Esîr
5 yıl önce

bedenleriyle, 7 bedenden oluştuğunu iddia ederler. Aura (teozofik) Astral Seyahat Kirlian fotoğrafçılığı Sözdebilim İnanç Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu...