Astronomlar��N Listesi

Kraliyet Astronomu

Kraliyet Astronomu (İngilizce:Astronomer Royal), İngiltere Kraliyet Rasathanesi adıyla 1675 yılında, İngiltere Kralı II. Charles tarafından kurdurulan Greenwich Gözlemevi'nin başında bulunan astronoma verilen unvan.

astronom

Astronom, evrenimizde bulunan güneş sistemleri, galaksiler, yıldız kümeleri, samanyolu gibi astronomik kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel olarak ne durumda olduğunu, kimyasal bileşimlerini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zam...

Astrolog

Astrolog veya müneccim, bir insan doğduğu sırada yıldızların durumuna bakarak, onun geleceği hakkında iddialarda bulunur.

Basınç giysisi

Basınç elbisesi, pilotları yüksek irtifa ve düşük irtifalarda, hatta normal basıncın olduğu yerlerde de koruyan koruyucu bir giysidir.

Legendre polinomları

Legendre fonksiyonları, aşağıdaki Lagendre diferansiyel denkleminin çözümleridir.

Maria Mitchell

Kaldıraç kuralı

'Kaldıraç kuralı, A ve B gibi iki bileşeni bulunan faz diyagramlarında, bileşenlerin birbirlerine göre miktarlarını bulmak için kullanılır. Bileşenin herhangi bir miktarından, X düzlemine paralel bir doğru çizilir ve bu doğrunun faz geçiş sınırlarının kes...

Astronomlar

→"Yıldız bilimci" sözcükleri bu sayfaya yönlendirilmiştir. İncil'deki Yıldız bilimciler için, Müneccim Krallar sayfasına bakınız.

aya yolculuk

Alm. Mondexpedition (f), Fr. Expedition Lunaire, İng.

Abdurrahman es-Sufi

Abdurrahman es-Sûfi (903-986), Batlamyus'un Almagest'inden yararlanarak hazırlamış olduğu yıldız kataloğu ile tanınmıştır. Bu katalogda, 48 yıldız takımında bulunan yıldızlar tanıtılmış, bunların gökyüzündeki konumları, parlaklıkları ve renkleri bildirild...