Asvan Adası (Elefantin Adası, ''Ceziret Asvan'', İngilizce: ''Elephantine''), Nil Nehri üzerinde ada. Yukarı Mısır'da, Assuan ili sınıları içindedir.

Asvan Adası

Asvan Adası (Elefantin Adası, Ceziret Asvan, İngilizce: Elephantine), Nil Nehri üzerinde ada. Yukarı Mısır'da, Assuan ili sınıları içindedir. İngilizcedeki adını, firavunların kurduğu Abu kentinin Yunanca karşılığı olan Elephanthos'tan alır. 18. ve 19. sülalenin firavunların adada, çağlayan bölgesinin Koç Tanrısı Hnum, eşi Satis ve komşu Sehel kentinin kentinin tanrıçası Anuket için büyük bir tapınak yaptırdılar. Kuzeyindeki Eski ve Orta krallıkların kutsal toprakları yer alır. Eski ve Orta krallıklar döneminde adada yaşamış soylulara ait birçok önemli taş mezar, Nil Nehrinin batı yakasındaki yüksek kayalıklarda bulunur. Eski Krallık döneminde (MÖ y. 2686-2160) en güneydeki Mısır yerleşmesi ve Sudan'la Mısır arasındaki ticaret yolunun başlangıç noktası olan Asvan Adası, "güneyin kapısı" olarak bilinirdi. Orta Krallık döneminde (MÖ 1991-1675) ise, Mısır denetimindeki Nübye'nin yönetim merkeziydi. Yeni Krallık dönemi (MÖ 1567-1085) boyunca Nübye eyaletine bağlı kaldı. 26. sülale döneminde (MÖ y. 664-525) yeniden sınır kalesi konumuna geldi. Yunanı coğrafyacı Strabon'un söz ettiği, Romaılardan kalma nilometre (Nil Nehrindeki su yüksekliğini ölçmede kullanılan düzenek) adanın güneydoğusundaki rıhtımda bulunur. Günümüzde adada, Nübyelilerin yaşadığı iki köy vardır.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar