Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir.

Ataerkil

Ataerkil ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ataerkillik

Ataerkil

Ata erki temeline dayanan, pederşahi, patriarkal.

Ataerkil

ataerki temeline dayanan, pederşahi, patriarkal.

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin İngilizce karşılığı.
patriarchal peder?ahi, patriarkal

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin Fransızca karşılığı.
patriarcal/e

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. altväterlich

İlgili konuları ara

Yanıtlar