Ataerkil

Kısaca: Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. ...devamı ☟

Ön ad

ataerkil (karşılaştırma daha ataerkil, üstünlük en ataerkil)

1. anlamı: (toplum bilimi) soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden, pederşahi, patriarkal
[ata'erkil]

Kelimenin kökeni

1. anlamı: Türkçe

Kaynaklar

Kaynaklar
  • TDK Sözlüğü: "ataerkil"

Türk lehçeleri

Ataerkil ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ataerkillik

Ataerkil

Ata erki temeline dayanan, pederşahi, patriarkal.

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin İngilizce karşılığı.
patriarchal peder?ahi, patriarkal

Ataerkil

ataerki temeline dayanan, pederşahi, patriarkal.

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin Fransızca karşılığı.
patriarcal/e

Ataerkil

Türkçe Ataerkil kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. altväterlich

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ataerkillik
3 yıl önce

Ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara "ataerkil" veya "patriarkal" denir. Ataerkil olduğu söylenen toplumlar arasında büyük farklılıklar...

Ataerkillik, Adet, Fransızca, Kültür, Latince, Maçoluk, Mitoloji, Taslak, Türkçe, Yunanca, Partiyarka
Radikal feminizm
3 yıl önce

hareketlere sahne oldu. Radikal feministler toplumlarının kadına baskı uygulayan ataerkil bir yapıya sahip olduğunu ve bu yapının yok edilmesi için bu yapıyı besleyen...

Radikal feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Felsefe Portalı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Koca
3 yıl önce

sahip olacağı ve zorunlulukları kültürden kültüre değişiklik gösterir. Çoğu ataerkil toplumda koca, eşinin ve çocuklarının koruyucusu olarak kabul edilir....

Karaçörtlen, Çilimli
6 yıl önce

ağırlıktadır. Köyde karadeniz kültürü hakimdir.Gelenek ve göreneklerde ataerkil aile yapısı vardır. Düzce iline 23 km, Çilimli ilçesine 8 km uzaklıktadır...

Karaçörtlen, Çilimli, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçakoca, Düzce, Asfalt
Boy (antropoloji)
3 yıl önce

türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir. Boy boyladı, soy soyladı (Dede Korkut)...

Boy (antropoloji), Antropoloji, Arapça, Ataerkil, Eski Türkçe, Oğuz Türkçesi, Taslak
Gerontokrasi
6 yıl önce

temelli olmayan bu durum, erkek değerlerinin baskın olduğu bir toplumda ataerkil bir hiyerarşik düzene denk gelebileceği gibi, kadına atfedilen yönetsel...

Peştunlar
3 yıl önce

çizgileri babayanlıdır. Her kabile kendi içinde klanlara, alt klanlara ve ataerkil ailelere ayrılır. Ayrıca kendi aralarında ittifaklar oluşturup ittifak...

Paştun, 1990, 2000, Afganistan, Farsça, Hintçe, Kabil, Pakistan, Peştuca, Taliban, Wikimedia Commons
Dedebabalık
3 yıl önce

halifebaba ve 1 dedebaba ile bu sayı toplam 12'yi aşmaz. Dedebabalık kurumu, ataerkil bir toplumda var olup; olduğu gibi dedeyle babadan çıkılan bir koldur....

Dedebabalık, Balım Sultan, Din, Hacı Bektaş, Taslak, Babagan Kolu, Çelebiler kolu