Atatürkçü Düşünce Toplulukları

Atatürk'ün görüşleri çerçevesinde demokratik, laik, çağdaş, tam bağımsız bir Türkiye arzusunda olan ve bu yolda faaliyetler sürdüren üniversite yapılanmalarıdır. Temel amaçları, Kemalizm'in özünü anlamak ve anlatmak, değişen dünya koşullarına göre Kemalizm'i yeniden yorumlamak ve Kemalizm'e yönelik eleştirileri akıl ve bilim çerçevesinde yanıtlamaktır. ADT ya da ADK (Atatürkçü Düşünce Klübü) kısaltmalarını kullanırlar. == Üniversitelerimizdeki ADT'ler == * Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Başkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Klübü * Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Bilkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Gazi üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu [1] * Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Giresun Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Hacettepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * İnönü Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Klübü * İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atatürkçü Düşünce Topluluğu [2] * Kocaeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Klübü * Mersin Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Mimar Sinan Üniversitesi Atatürçü Düşünce Klübü * Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Klübü * Ortadoğu Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu [3] * Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Trakya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Uludağ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu * Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu == Kemalist Üniversiteler Birliği == Kurucuları şunlardır; * Anadolu Üniversitesi ADK * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ADT * Dokuz Eylül Üniversitesi ADT * İnönü Üniversitesi Bilim ve Eğitim Topluluğu * İstanbul Teknik Üniversitesi Aydınlanma 1923 ADK * Mimar Sinan Üniversitesi ADK * Mustafa Kemal Üniversitesi ADT * Ortadoğu Teknik Üniversitesi ADT * 19 Mayıs Üniversitesi ADK * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ADT * Pamukkale Üniversitesi ADT * Trakya Üniversitesi ADT * Yıldız Teknik Üniversitesi ADT Mevcut üyeleri ise şunlardır; * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ADT * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ADT * Ondokuz Mayıs Üniversitesi ADT * Osmangazi Üniversitesi ADT * Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ADT * İstanbul Aydın Üniversitesi ADT * Giresun Üniversitesi ADT * Akdeniz Üniversitesi ADT == Türkiye Gençlik Birliği == Atatürkçü Düşünce Topluluklarının yoğun olarak bulundukları bir başka topluluk da Türkiye Gençlik Birliği'dir. 19 Mayıs 2006 tarihinde kurulan TGB'de 65 öğrenci topluluğu bulunmaktaydı. TGB'nin Kırmızı-Beyaz ve Genç Adımlar olmak üzere biri üniversite gençliğine diğeri lise gençliğine yönelik iki süreli yayınları vardır. Bazı illerde Attila İlhan Kültür Merkezleri açmışlardır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar