Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1958 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesi içinde Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı bölümleriyle birlikte kurulmuş ve öğretime başlamıştır. 1982 yılında bu üç bölüm Batı Dilleri ve edebiyatları bölümünü oluşturmak üzere Anabilim dallarına dönüştürülmüş ve 1995 yılında tekrar bağımsız bölümler haline getirilmiştir.

Üniversite_Künyesi |
adı    =Atatürk Üniversitesi |
amblemi   = |
sloganı   =- |
eğitim dili  =Türkçe |
kuruluş   =1957 |
türü    =Devlet |
rektör   =Prof.Dr. Yaşar Sütbeyaz |
şehir    =Erzurum |
ülke    =Türkiye |
akademik_birimler =16 fakülte
6 enstitü
5 yüksekokul
15 meslek yüksekokulu
15 araştırma ve uygulama merkezi |
web_sitesi  = atauni.edu.tr


Bölüm Tarihçesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1958 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesi içinde Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı bölümleriyle birlikte kurulmuş ve öğretime başlamıştır. 1982 yılında bu üç bölüm Batı Dilleri ve edebiyatları bölümünü oluşturmak üzere Anabilim dallarına dönüştürülmüş ve 1995 yılında tekrar bağımsız bölümler haline getirilmiştir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün kuruluşunu izleyen yıllarda lisans programındaki derslerin önemli bir kısım İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyelerinden o günkü akademik unvanlarıyla Doç.Dr.Berna Moran, Doç.Dr.Tatyana Moran Doç.Dr.Özcan Başkan, Ass, Akşit Göktürk, Ass Yurdanur Salman, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden Ass. Sami Ferlief tarafından verilmiştir.

Daha sonra doktora öğrencilerinin yetiştirilmesinde Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, Prof. Dr. Berna Moran ve Prof. Dr. Mina Urgan`ın büyük katkıları olmuştur. 1963-1968 yılları arasında sözleşmeli İngiliz Hocaların yanı sıra AID programı çerçevesi içinde A.B.D. ile üniversitemiz arasında gerçekleştirilen işbirliği uyarınca Amerikalı hocalar da bölümde lisans derslerini vermişler ve bunların arasında bayan Olga E.Steele 1961-1969 Opal Y.Palmer 1964-1969 Opal Y.Palmer 1964-1965, ve Dorothy Dunkelberg 1966-1967 yılları arasında Bölüm başkanlığı görevini de yürütmüşlerdir.

Ayrıca bu işbirliğine bağlı olarak bölümden A.B.D.ne gönderilen bazı asistanların orada yüksek lisans öğrenimi yapmaları sağlanmıştır. 1967-1996 yılları arasında sırasıyla, değişik sürelerle, Türk Dili Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.A.İhsan Türek, İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Doç.Dr.Seçkin Ergin, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Baki Dereli ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Doç. Dr. Güneş Günel, 1995 yıllında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü içinde İngiliz Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve İngilizce Dilbilim Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim dalı oluşturmuştur. 1990-91 öğretim yılında İngilizce Hazırlık sınıfı öğretime açılmış olup, 1996-97 Öğretim yılında öğretime başlanmıştır.

Öğretim Üyeleri

 1. Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN (Bölüm Başkanı)
 2. Prof. Dr. Kamil AYDIN
 3. Doç.Dr. Mukadder ERKAN
 4. Yrd.Doç.Dr. İsmail ÖĞRETİR
 5. Yrd.Doç.Dr. Ahmet BEŞE
 6. Yrd.Doç.Dr. Muzaffer BARIN
 7. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin EFE
 8. Yrd.Doç.Dr. M. Başak UYSAL
 9. Yrd.Doç.Dr. Selma ELYILDIRIM
 10. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fikret ARARGÜÇ
 11. Dr. A.Arzu KORUCU
 12. Öğretim Görevlisi Cengizhan AKDAĞ


Sayısal verilerle anabilim dalının ve bazı diğer üniversitelerin akademik kadroları
 • Ankara Üniversitesi : 4 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Okutman/Öğr. Gör.
 • İstanbul Üniversitesi : 2 Profesör, 1 Doçent, - Yardımcı Doçent, 2 Okutman/Öğr. Gör.
 • Hacettepe Üniversitesi : 4 Profesör, - Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Okutman/Öğr. Gör.
 • Selçuk Üniversitesi : - Profesör, - Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Okutman/Öğr. Gör.
 • Süleyman Demirel Üni. : 1 Profesör, - Doçent, 1 Yardımcı Doçent, - Okutman/Öğr. Gör.
 • Doğuş Üniversitesi : 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 2 Okutman/Öğr. Gör.
 • Yeditepe Üniversitesi : 1 Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 10 Okutman/Öğr. Gör.


Araştırma Görevlileri

 1. Kubilay GECİKLİ
 2. Ufuk ŞAHİN
 3. Ayla OĞUZ
 4. Tuncer YILMAZ


Bölüm Kulüpleri

Filoloji Kulübü

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.