Atatürk Devrimleri

Kısaca: I. Siyasal Devrimler: Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi: Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925) Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 Kasım 1925) Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlar ...devamı ☟

Atatürk Devrimleri
Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri veya diğer adıyla Atatürk İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, 1922 ve 1938 yılları arasında hayata geçirilen bir dizi yasal değişikliktir. Bu devrimlerin amacı, Atatürk tarafından; "Türkiye'yi gelişmiş devletler seviyesine çıkartmak" olarak beyan edilmiştir.

I. Siyasal Devrimler:

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi:

Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 Kasım 1925)

Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.

Beynelmilel (uluslararası) Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkındaki Kanun (20 Mayıs 1928)

Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar ulusların kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsun, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Kemal Öz Adli Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:

Medeni Kanun'la sağlanan haklar (17 Şubat 1926)

Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)

III- Hukuk Alaninda Yapılan Devrimler:

Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924) Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926) Ceza Kanunu (1926) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929) İcra ve Iflas Kanunu (1923) Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926, 1929) Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. IV. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler:

Tevhid - i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve ögretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1 Kasım 1928)

Türk Tarihi tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935). Kültür alanında yeni bir tarih görüşünü ifade eden kurumun kuruluşu ile ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığıi'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır.

V. Ekonomi Alanında Devrimler:

Aşarın kaldırılması, çiftçinin özendirilmesi, örnek çiftliklerin kurulması Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933, 1937) uygulamaya konulması Yurdun yeni yollarla donatılması

Amacı

Atatürk Devrimleri'nin esas amacı, Osmanlı'nın son dönemlerinde her açıdan geri kalmış Türk toplumunu, çağdaş ve modern bir ulus haline getirmektir. Bu konuda tarihçi Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi adlı eserinde şunları yazıyor:

"Kemalist Devrim'in özü, felsefe olarak Tanrı egemenliğine dayanan bir monarşiden, halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyete geçilmesi; iç siyaset amacı olarak monarşik iktidarın 'kaderci kulları' yerine çağdaş bir cumhuriyetin 'onurlu vatandaşlarını' oluşturmak; dış siyaset amacı olarakda 'tam bağımsızlıktan kesinlikle ödün vermeden', karşılıklı çıkar temeline dayanan eşitlikçi ilişkiler kurmaktı. Tüm Kemalist devrimler aslında bu amaçlara yöneliktir."

Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri

Siyasal devrimler

*Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atatürk (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Atatürk Devrimleri Atatürk'ün Bursa Nutku Atatürk Haftası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Atatürk Fen...

Atatürk Orman Çiftliği
6 ay önce

39.933°K 32.8°D / 39.933; 32.8 Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Ankara'nın batısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından parça parça ve farklı...

Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk Orman Çiftliği
Mecellenin Kaldırılması
6 ay önce

hukuk sistemleriydi. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun kabulü sonrasında Mecelle kaldırıldı. Atatürk Devrimleri Mecelle'nin Genel Kuralları Mecelle...

Mecellenin Kaldırılması, Ahmet Cevdet Paşa, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk İnkılapları, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Harf Devrimi, Hukuk, Köy Enstitüleri, Lâkap ve Unvanların Kaldırılması
Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli
3 yıl önce

olarak hazırlanan bir deneme türünde kitap. Yapıtta Prof. Kili "Atatürk Devrimleri'nin, Atatürkçü çağdaşlaşma modelinin bağımsızlığa kavuşan, çağdaşlaşmayı...

Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli (kitap), 1978, 1981, Araştırma, Atatürk, ISBN, Suna Kili, Türkiye, Türkçe, Atatürk Devrimi, Cumhuriyet Kitapları
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
6 ay önce

Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz panoraması; dördüncü bölümde Atatürk devrimlerinin fotoğraf ve açıklamalarla tanıtıldığı, rölyeflerle zenginleştirilmiş...

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1960, 2001, 2002, 2005, 26 Ağustos, 26 Haziran, Ahmet Necdet Sezer, Ankara, Anıtkabir, Atatürk
1989 Devrimleri
3 yıl önce

Renkli devrim Bağımsız Devletler Topluluğu NATO'nun genişlemesi Yugoslav Savaşları Gül Devrimi 1917-23 Devrimleri 1848 Devrimleri 1820 Devrimleri Reagan...

1989 Devrimleri, 12 Eylül Darbesi, 1973 Şili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları, ABD Casusları, Afrika, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Angola İç Savaşı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
3 yıl önce

ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının...

Ramiz Aydın
5 ay önce

Resim Yarışması Birincilik Ödülü 1981 Yüzüncü yıl Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri Sergisi Ödülü 1987 İstiklâl Marşı ve Kurtuluş Savaşı Sergisi Birincilik...

Ramiz Aydın, 1937, 1954, 1981, 1982, 1987, 1995, 2004, 2006, 2007, 2008