Atatürk eğitime verdiği önem nedir ve ne gibi yenilikler ve değişiklikler ile bu önemin altını çizmiştir...