Atebet��'L Hakay��K

Atabetül Hakayık

Atabet’ül Hakayık

Atabeg

Atabeg veya Atabey Selçuklu Devleti`nde şehzadeleri eğitip yetiştiren ve zamanla devlet kuran yüksek rütbeli memurlara verilen ünvandır. Ünvan ilk defa Selçuklularda kullanıldı, fakat daha önceki Türk-İslam devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar vard...

Eylemsizlik momenti

Eylemsizlik momenti, korunumlu bir kuvvettir. Belli bir hızı bulunan bır parcacık yaptığı dönme hareketi sonucunda ilk eylemsizlik momenti son eylemsizlik momentine eşittir. Eylemsizlik momenti vektörel bir kuvvettir.

Atebetü'l Hakayık

Atebetü`l Hakayık veya Hakikatler Eşiği`, Edib Ahmed Yüknekî`nin 12. yüzyılın başlarında yazdığı bir kitaptır. "Hibetü`l-Hakayık", veya "Aybetü`l-Akayık" olarak da isimlendirilir.

Türkiye biteyi, Buxaceae

''Buxus'' L. Şimşir

Reynolds sayısı

Akışkanlar mekaniğinde Reynolds sayısı, bir akışkanın, atalet kuvvetlerinin (vsρ) nin viskozite kuvvetlerine (μ/d) olan oranıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akış şartı altında birbirine olan göreceli önemini verir. Bundan ötürü,...

Esenyurt Hakan Şükür Şehir Stadyumu

Hakan Şükür Şehir Stadı veya Esenyurt Hakan Şükür Şehir Stadı Esenyurt İstanbul'da inşa edilmiş stadyumlardan biridir. Temeli 2010 yılında atılan stadyumun adı ilk olarak Esenyurt Stadı'ydı. Daha sonra Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine stadın is...

Türkiye biteyi, Clinopodium

Türkiye biteyinde ''Clinopodium'' cinsine bağlı 11 takson bulunmaktadır. Bunlar 15 türe ve 8 alt türe ayrılır. Endemik takson sayısı 3'dir.

İldenizliler

Âzerbaycan’da Irak Selçukluları Devletine tâbi olarak kurulan Atabegler sülâlesi (1141-1225). Sülâleye, kurucusunun adıyla İldenizliler denildiği gibi, Âzerbaycan Atabegleri de denilmektedir.Kıpçak Türklerinden olan Şemseddîn İldeniz, Irak Selçuklu Sultân...