Atipik Fasiyal A��R��

Atipik fasyal ağrı

Yüz nevraljileri grubu içinde, semptom bakımından hiçbir bilinen nevralji tablosuna uymayan bazı hastalıklara da rastlanmıştır. Ağrı anatomik sahalarda belirmez; değişken, atipik, can sıkıcı ve zonklayıcıdır. Analjeziklere cevap vermez.

Atipik fasiyal ağrı

Yüz nevraljileri grubu içinde, semptom bakımından hiçbir bilinen nevralji tablosuna uymayan bazı hastalıklara da rastlanmıştır. Ağrı anatomik sahalarda belirmez; değişken, atipik, can sıkıcı ve zonklayıcıdır. Analjeziklere cevap vermez. Bu gibi ağrıların...

Fasiyal palsi

Yüz felci, ya da fasiyal palsi, yüz kaslarını etkileyen ve çok hızlı bir şekilde gelişen bir felç durumudur. Yüz hareketlerini sağlamak amacıyla beyinden gelen komutları kaslara ileten yüz sinirindeki sorunlar bu hastalığa neden olmaktadır.

Nervus facialis

Anterior inferior serebellar arter

bağlı yüzde duyu kaybı, fasiyal sinir çekirdek hasarına bağlı fasiyal paralizi, kohlear çekirdek hasarına bağlı da işitme kaybı ortaya çıkar. ^ Gaillard

Bogorad sendromu

bozukluktur.. Travma, tümör ya da yanık kökenli "fasiyal paralizi" olgusunun sekelidir. Fasiyal paralizi sırasında dejenere olan sinir liflerinin kusurlu rejeneasyonu

bell paralizisi

atipik

Mycoplasma

mikoplazma