Atlant

Atlant, adını mitolojik karakter Atlas'tan alan, sütun yerine kullanılmış kaslı erkek heykellerine verilen addır.

Genellikle normalden daha büyük bir biçimde tasvir edilen atlantlar, Roma'da Telamon olarak adlandırılıyorlardı. Atlantların tasvirinde en belirgin özellik, figürlerin öne eğik bir biçimde tasvir edilerek yükün omuzlarda taşındığına yapılan vurgudur. Zira Yunan Mitolojisinde bir titan olan Atlas, Zeus'a başkaldırdığı için sürekli ayakta durmak ve evreni omuzlarında taşımakla cezalandırılmıştır. Atlantlar sadece Yunan ve Roma mimarisinde değil, Rönesans, Barok, Rokoko, Klasisizm ve Neoklasisizm'de de sıkça kullanılan bir mimari öge olmuşlardır.

Aynı şekilde taşıyıcı bir unsur olarak kullanılmış kadın figürlerine karyatid adı verilmektedir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.