Atmosfer (Birim)

Kısaca: Deniz seviyesinde ve normal hava koşullarında atmosfer basıncı. Açık hava basıncı olarak da bilinir. ...devamı ☟

atm sembolü ile gösterilir.

Barometrik basınç

Barometre de basınç şu şekilde verilir. : P= d\cdot g\cdot h Burada P ile pascal cinsinden basınç, d ile kg/m3 cinsinden basınç ölçmekte kullanılan sıvının yoğunluğu, h ile bu sıvının m. cinsinden yüksekliği ve g ile de m/s2 cinsinden gravitasyon ivmesi gösterilmiştir. Ölçüm iyi hava koşullarında deniz seviyesinde, Paris enleminde ve 00 C sıcaklıkta ade yapılmıştır. Bu koşullarda cıva yoğunluğu 13 600 kg/m3 dolaylarında, g 9.806 m/s2 ve sütun yüksekliği 0.76 m.dir : P= d\cdot g\cdot h = ~ 101325~N/m^2 = 101325~Pa (N/m2 biriminin karşılığı pascal (Pa) dır.)
: \mbox = 101325~ Pa
Bar birimi Atmosfer birimi 1954 yılından 1982 yılımna kadar standart birimler arasında yer almış, ancak daha sonra yerini bar birimine bırakmıştır.

Bar birimi

nin tanımı : \mbox = 100000~ Pa Bu durumda atm ile bar arasında şu ilişkinin olduğu görülür: : \mbox = 1.01325 ~ bar : \mbox = 1013.25 ~ milibar : \mbox = 0.98692 ~ atm Ayrıca bakınız * Basınç * Barometre

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atmosfer (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Atmosfer, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka Dünya atmosferi Yıldız gazyuvarı Atmosfer (birim) Atmosfer basıncı...

Atmosfer Kimyası
2 yıl önce

Atmosfer kimyası, Atmosfer biliminin bir dalıdır. Dünya atmosferi ile diğer gezegenlerin atmosferlerini inceler. Atmosfer kimyası disiplinler arası araştırma...

Atmosfer
2 yıl önce

Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka. Yer çekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde...

Atmosfer, Helyum, Metan, Kripton, Hidrojen, Neon, Karbondioksit, Oksijen, Su buharı, Argon, Ksenon, Dünya, Neptün, Plüton, Gezegenler, Mars
Atmosfer basıncı
2 yıl önce

basıncı, atmosfer basıncı, atmosferik basınç veya barometrik basınç; belirli bir yüzeye, üzerindeki atmosfer kolonu tarafından uygulanan birim kuvvet....

Atmosfer basıncı, Atmosfer basıncı
Havanın yoğunluğu
2 yıl önce

Havanın yoğunluğu, atmosferdeki birim hacimdeki havanın kütlesi. Yunanca ρ (ro) harfi ile sembolize edilir. Hava yoğunluğu başta meteoroloji ve havacılıkta...

ATM
2 yıl önce

Bankamatik olarak da bilinen otomatik vezne makinesi. Atmosfer (birim) ("atm"), atmosfer basıncı birimi. Mayınlar Not: ATM (Anti Tank Mine), "Anti tank mayını"...

ATM, Asynchronous Transfer Mode, Eşzamansız Aktarım Modu, Otomatik vezne makinesi, Bankamatik, Anlam ayrım
Pascal (birim)
2 yıl önce

çoklu birimle hectopascal (1 hPa ≡ 100 Pa), kilopascal (1 kPa ≡ 1000 Pa) ve megapascal (1 MPa ≡ 1.000.000 Pa)'dır. Dünya'da 1 standart atmosfer basıncı...

Pascal (birim), Litre, Pascal, Taslak şablonları, Galon, Taslak madde
Bar (birim)
2 yıl önce

(sembol bar), 100.000 Pa olarak tanımlanmış basınç birimidir. Yaklaşık olarak deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Mühendislik uygulamalarında...

Bar (birim), Basınç, Kuvvet, Mühendislik, Newton (birim), Standart, Taslak, í–lçü