Atmosfer Kimyası

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atmosfer Kimyası
2 yıl önce

Atmosfer kimyası, Atmosfer biliminin bir dalıdır. Dünya atmosferi ile diğer gezegenlerin atmosferlerini inceler. Atmosfer kimyası disiplinler arası araştırma...

Atmosfer (anlam ayrımı)
5 yıl önce

gaz ile buhardan oluşan tabaka Dünya atmosferi Yıldız gazyuvarı Atmosfer (birim) Atmosfer basıncı Atmosfer kimyası Atmosfer optiği Atmosfer (edebiyat)...

Sherwood Rowland
2 yıl önce

almıştır ve Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'nde görev yapmıştır. Atmosfer kimyası ve kimyasal kinetik araştırmaları yapmıştır. En çok tanınan çalışması...

Atmosfer fiziği
2 yıl önce

fiziği; atmosfer ve onun özellikleriyle ilgilenen fiziğin bir alt dalıdır.Atmosfer fizikçiler dünyanın ve diğer gezegenlerin atmosferlerini modellemek...

Mario Molina
2 yıl önce

Meksika - ö. 7 Ekim 2020,Meksiko, Meksika ), Meksikalı kimyager. Atmosfer kimyası, ozon incelmesi ve formasyonu ile ilgili çalışmaları çalışmalarından...

Radikal (kimya)
2 yıl önce

elektronlar genelde son derece reaktiftir. Radikaller, yanma, atmosfer kimyası, polimerleşme, plazma kimyası, biyokimya ve pek çok başka kimyasal süreçte önemli...

Çevre bilimi
5 yıl önce

okyanus bilimi, limnoloji, toprak bilimi, jeoloji, fiziki coğrafya ve atmosfer bilimleri de dahil olmak üzere) çevre araştırmalarına ve çevre sorunlarının...

Palinoloji
2 yıl önce

dört alt dala ayrılmaktadır: Polen morfolojisi Polen fizyolojisi Polen kimyası Polen analizleri Polen bilimi olan palinolojiden, coğrafya, arkeoloji,...

Palinoloji, Alerji, Astım, Bal arısı, Botanik, Etimoloji, Jeoloji, Polen, Yunanca