Atom A����Rl������

Kimya Kanunları

TEMEL KİMYA YASALARI KÜTLENİN KORUNUMU Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dön...

atom kütlesi

Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir.

Elektron

Elektron, en küçük eksi elektrik yüküne sahip temel parçacık. Elektron kelimesi amberin Yunancadaki ismidir. Eski Yunanda, amberi ovuşturunca statik elektrikle yüklendiği biliniyordu.

Atom (anlam ayrım)

Atom, Maddenin en küçük yapı birimi

Dalton Atom Kuramı

19. yüzyıl, aslında atomla açıldı. John Dalton, 1803-8 arasında atomun varlığının kanıtlarını açıkladı ve bilimsel anlamdaki ilk atom kuramını geliştirdi. Dalton, kimyasal tepkimelerdeki kütlenin korunumu (Lavoisier ve Lomonosov), bileşiklerin oluşmasında...

kohezyon

Kohezyon sıvı ve katı (gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçüktür) maddelerde görülür. Bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. Bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni...

Viyana Oyunu

Viyana Oyunu, 1.e4 e5 2.Ac3 hamleleriyle başlayan satranç açılışıdır.

Franck Hertz deneyi

Franck-Hertz deneyi tarihsel önemi olan bir fizik deneyidir. Kuantum mekaniğine öncülük eden Bohr-atom-modeli, bu deney tarafından doğrulanmıştır.

Şah Gambiti

1. e4 e5 2. f4 hamleleriyle tanımlanan satranç açılışıdır.

Slav Savunması

1.d4 d5 2.c4 c6 hamleleriyle başlar.