Atom Enerjisi

Atom Enerjisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nükleer Enerji

atom enerjisi

Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji.

atom enerjisi

atom çekirdeklerinin parçalanmasından ya da hafif atomların kaynaşmasın-dan oluşan büyük enerji.

atom enerjisi

Türkçe atom enerjisi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. nuclear energy

atom enerjisi

Türkçe atom enerjisi kelimelerinin Fransızca karşılığı.
énergie atomique

atom enerjisi

Türkçe atom enerjisi kelimelerinin Almanca karşılığı.
Atomenergie

Yanıtlar