Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir.

Atom kütlesi

Atom kütlesi (m<sub>a</sub>) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir. Bir atomun kütlesi olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde tek bir atomun kütlesini hesaplamak imkansızdır. Onun için kütlesi hesaplanacak atoma referans bir atom seçilir. Bu referans atomu, tüm atomlar için karbon (C)`dur. Bunun sebebi doğada çok bulunması ve izotopunun az olmasıdır. Atom kütlesi Uluslararası Birim Sistemi`ne (SI) göre şu şekilde hesaplanır.

<math>n_{\rm{={m_{\rm{ \over M_{A</math>

``n`` molü, ``m`` kütleyi, ``M<sub>A</sub>`` ise atom kütlesini belirtir.

Atom taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar