Atom Kütlesi

Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir.

Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir. Bir atomun kütlesi olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde tek bir atomun kütlesini hesaplamak imkansızdır. Onun için kütlesi hesaplanacak atoma referans bir atom seçilir. Bu referans atomu, tüm atomlar için karbon (C)`dur. Bunun sebebi doğada çok bulunması ve izotopunun az olmasıdır. Atom kütlesi Uluslararası Birim Sistemi`ne (SI) göre şu şekilde hesaplanır.

n_{\rm{={m_{\rm{ \over M_{A

``n`` molü, ``m`` kütleyi, ``MA`` ise atom kütlesini belirtir.

Atom taslak

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Atom Kütlesi ilgili konular

 • Molekül ağırlığı

  Bir kimyasal bileşiğin moleküler kütlesi veya moleküler ağırlığı, bu bileşiğin bir molekülünün birleşik atom kütle birimi u (bir karb
 • Bağıl atom kütlesi

  Bağıl atom kütlesi, bir elementin, atom kütle birimi (atomic mass units amu) cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementi
 • Izotop

  İzotop Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ad. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için pe
 • Atom çekirdeği

  Atom çekirdeği, atomun merkezinde toplanmış olan proton ve nötronların oluşturduğu yapıya denir. artı elektrik yükü ile yüklüdür. Atom
 • Atom kütlesi

  Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kü
 • Atomun yapısı

  Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin mily
 • Atomik Kütle Birimi

  Atomik Kütle Birimi, çok ufak kütleli maddelerin, özellikle de atom ve moleküllerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan ve kısaca a.
 • Mol (Kimya)

  Avogadro sayısı (6,0221415 · 1023) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.Örneğin:*1
 • Atomun ağırlığı

  Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz kon
 • Physics Letters

  ''Physics Letters'' Elsevier tarafından yayımlanan bilimsel dergidir.