Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı zamanda, elementin kimyasal karakteri hakkında da bilgi verir.

Atom sayısı

Atom sayısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atom numarası

İlgili konuları ara

Yanıtlar