Atomaltı

Atomdan küçük, atomu da oluşturan maddeler. En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton, elektron, nötrondur.

Atomaltı

Atomaltı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atomaltı parçacıklar

Yanıtlar