Atomculuk

Kısaca: Atomculuk Okulu, maddeci filozoflar Empedokles ve Anaxagoras'ın ardından Leukippos ve onun öğrencisi Demokritos tarafından benzer bir materyalizm doğrultusunda oluşturdukları ve geliştirdikleri atom düşüncesiyle anılan felsefe okulu. Atomcu okul bir yandan Parmanides'ın monist yaklaşımına öte yandan Anaxagoras'ın çoğulcu yaklaşımına bir tür tepki olarak gelişmiştir; özellikle de birincisine karşı.Demokritos yalnızca varolanları değil ruhu da atomlardan oluşan bir şey olarak düşünerek materyalizm ...devamı ☟

] Atomculuk Okulu, maddeci filozoflar Empedokles ve Anaxagoras`ın ardından Leukippos ve onun öğrencisi Demokritos tarafın benzer bir materyalizm doğrultusunda meydana gelmiş ve onların geliştirdikleri atom düşüncesiyle anılan felsefe okulu.

Atomcu okul bir yandan Parmanides`ın monist yaklaşımına öte yandan Anaxagoras`ın çoğulcu yaklaşımına bir tür tepki olarak gelişmiştir; özellikle de birincisine karşı.Demokritos yalnızca varolanları değil ruhu da atomlardan oluşan bir şey olarak düşünerek materyalizmi ileri noktalara taşımış, felsefe tarihinde materyalizm eğilimi için en güçlü başlangıç noktalarından birini meydana getirmiştir.

Atomcu okula göre evren bileşik cisimlerden oluşur, bunlarsa maddenin en küçük ve bölünemez parçası olarak kabul edilen atomlardan meydana gelir. Başka bir açıdan bu okul, evrendeki her şeyin boşluk içindeki hareketleri sonucu meydana geldiğini, dolayısıyla evrende mutlak anlamda bir nedenselliğin varolduğunu, insan ruhunun da daha incelmiş atomların hareketinden oluştuğu, hatta bir yerde tanrıralın bile maddesel olduklarını öne sürer. Atomculuk, materyalizmin bir bicimi olarak daha sonra Epiküros ve Lukre­tius tarafından savunulacak ve uzun bir dönem etkisi kaybedecektir. Onun 17. yüzyılda bilimsel çalışmalar ve teoriler içinde yeniden canlandığını görüyoruz.

Kaynak

  • ``Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi``, F.A.Lange.


Sokrates öncesi filozoflar

Şablon:Felsefe portalı

Kaynaklar

Vikipedi

Atomculuk

Evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti.

Atomculuk

Türkçe Atomculuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. atomism

Atomculuk

evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti.

Atomculuk

Türkçe Atomculuk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Atomistik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Leukippos
2 yıl önce

(Yunanca: Λεύκιππος), MÖ 5. yüzyılda yaşamış Antik Yunan filozof. Atomculuk ile ilgili çalışma yapmış ve atomculuk teorisini geliştirmiştir. Ayrıca, maddelerin gözle...

Abdera okulu
5 yıl önce

ve Abdera düşünürleri antik çağ Yunan atomculuğunun üç önemli basamağını oluşturmaktadır; ancak maddeci atomculuk, Leukippos ve Demokritos'un düşüncelerinde...

Abdera okulu, Öksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Demokritos, Empirist, Felsefe, Materyalist, Taslak, Abdera, Sofist, Güney Makedonya
Ebu'l-Huzeyl el-Allâf
5 yıl önce

düşüncesinde Ebu'l-Huzeyl, Demokritos'un atomculuk öğretisinden hareket etmiştir. Elbette her iki atomculuk düşüncesi birbirinden ayrı nitelikler gösterir...

Antik Çağ felsefesi
2 yıl önce

sınıflandırılabilir: Milet Okulu Pisagorculuk Efes Okulu Elea Okulu Çoğulcu Okul Atomculuk Sofistler Sokrates Platon Aristoteles Hellenistik Felsefe Kuşkucular Stoacılık...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
Pozitivizm
2 yıl önce

gelişimi yeni olguculuk genel adını taşır. Yeni olguculuk; mantıksal atomculuk, genel semantik, mantıksal pozitivizm akımlarında belirir. Bu akımlar...

Felsefe, Auguste Comte, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi, Olguculuk
Felsefe listesi
2 yıl önce

- Antik Çağ felsefesi - Antroposantrizm - Aristotelesçilik - Ateizm - Atomculuk Baasçılık - Bâtınîlik - Biyoetik - Bilişim etiği - Budizm Kapitalizm -...

Çoğulculuk Okulu
5 yıl önce

yönelik bir felsefe geliştirmeye çalıştıkları görülür. Onlarda daha sonra atomculuğu etkileyecek olan düşünceler belirginleşir. Doğa felsefesinin ve ilk materyalist...

Çoğulculuk Okulu, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaxagoras, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Doğa felsefesi, Efes Okulu
Pierre Gassendi
2 yıl önce

spekülasyonla tavır üzerinde oldukça etkili olmuş olan Gassendi, eski ilkçağ atomculuğunu canlandırmıştır. Felsefeyi, Hellenistik dönemde Epiküros'un yaptığı gibi...

Pierre Gassendi, Ahlak felsefesi, Epiküros, Filozof, Fizik, Fransız, Mantık, Taslak, Descartesçı