Atomik Kütle Birimi, çok ufak kütleli maddelerin, özellikle de atom ve moleküllerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan ve kısaca a.k.b. olarak yazılan kütle birimidir. Bir karbon (C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12`sine eşittir. Bunun sebebi, karbonun en stabil ve kolay bulunan element olmasıdır.

Atomik Kütle Birimi

Atomik kütle birimi, (sembol akb) ya da dalton (Da), çok ufak kütleli maddelerin, özellikle atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan ölçü birimidir. Bir karbon12 (C12) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12'sine eşittir. Bunun sebebi, karbonun en kararlı ve en kolay bulunabilen elementlerden biri olmasıdır.


1 akb = 1/NA gram = 1/ (1000 NA) kg (NA Avogadro sayısıdır.)

1 akb ≈ 1.660538782(83) × 10−27 kg ≈ 931.494028(23) MeV/c2

Örneğin; 1 tane C atomu 12 akb'dir, 1 tane Al atomu 27 akb'dir, 1 tane Na atomu 23 akb'dir. 1 mol oksijen 6,02x1023 tane oksijen atomu içerir (veya 16 gr oksijen 6,02x1023 tane oksijen atomu içerir). Benzer şekilde, 56 gr Fe (1 mol Fe) 6,02x1023 tane Fe atomu içerir.

  • 1uSI = 1,660 538 782 (83) x 10-27kg
  • 1uCGS = 1,660 538 782 (83) x 10-24g
  • 1kg = 6,022 141 79 (30) x 1026akb
  • 1g = 6,022 141 79 (30) x 1023akb
Formüllerde verilen "u" sembolü, Atomik kütle birimi'nin orjinal adından gelmektedir. (unified atomic mass unit)Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar