Atomik K��Tle Birimi

1951 Nobel Fizik Ödülleri

Yapay olarak hızlandırılmış atomik parçacıklar aracılığıyla atom çekirdeğinin transmutasyonu konusundaki öncü çalışmaları için...

Bela Bartok

Bela Bartok, 25 Mart 1881 - 26 Eylül 1945 arasında yaşamış Macar bestecisi, piyanocusu ve Doğu Avrupa halk müziği derleyicisidir. Bartok budun müzik biliminin kurucularından biri olarak bilinir. == Müzik Yaşamının İlk Yılları ==Budapeşte Krallık Müzik Aka...

Atomik birimler

Atomic birimler (Atomic units) (au veya a.u.) form a system of natural units which is especially convenient for atomic physics calculations. There are two different kinds of atomic units, Hartree atomic units and Rydberg atomic units, which differ in the...

Nükleosentez

Gerhard Herzberg

Gerhard Heinrich Friedrich Otto Julius Herzberg (25 Aralık 1904; 3 Mart 1999) Almanya doğumlu Kanadalı fizikçi ve fiziksel kimyager. 1971 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü; "moleküllerin elektron yapısı ve geometri bilgisi ile ilgili katkılarından dolayı, özel...

Atomik Kütle Birimi

Atomik Kütle Birimi, çok ufak kütleli maddelerin, özellikle de atom ve moleküllerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan ve kısaca a.k.b. olarak yazılan kütle birimidir. Bir karbon (C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12`sine eşittir. Bunun sebebi, ka...

atomik orbital

Orbital, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde (Enerji seviyelerinde) bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelere denir. Fizikte atomik, kimyada orbital olarak geçer.

Atomik yörünge

Atipik fasyal ağrı

Yüz nevraljileri grubu içinde, semptom bakımından hiçbir bilinen nevralji tablosuna uymayan bazı hastalıklara da rastlanmıştır. Ağrı anatomik sahalarda belirmez; değişken, atipik, can sıkıcı ve zonklayıcıdır. Analjeziklere cevap vermez.

Atipik fasiyal ağrı

Yüz nevraljileri grubu içinde, semptom bakımından hiçbir bilinen nevralji tablosuna uymayan bazı hastalıklara da rastlanmıştır. Ağrı anatomik sahalarda belirmez; değişken, atipik, can sıkıcı ve zonklayıcıdır. Analjeziklere cevap vermez. Bu gibi ağrıların...