Atomun Ağırlığı

Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz konusu olamaz.Dalton ve Berzelius kimyasal reaksiyonlarda mutlak tartıların önemli olmadığını belirterek, mutlak kütlelere karşılık bağıl kütlelerin yararını savundular.Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz konusu olamaz.

Dalton ve Berzelius kimyasal reaksiyonlarda mutlak tartıların önemli olmadığını belirterek, mutlak kütlelere karşılık bağıl kütlelerin yararını savundular.

Atom kütle birimi olarak Dalton hidrojen atomunu aldı ve hidrojenin kütlesini "1" kabul etti. Berzelius ise oksijen atomununun kütlesini "100" olarak kabul etti. Fakat bu değerler genel kabul görmedi. Kimyacılar daha sonraoksijenin küt-lesini "16"kabul ederek, diğer elementlerin bağıl değerlerini 1961yılına dek, oksijen 16'yadayanarak hesap etmişlerdir. 1961 yılında tüm elementlerin atom kütleleri karbon-12 atomuna protonuna göre yeniden belirlenmiştir.

Bir atomik kütle birimi (akb) tek bir karbon-12 atomundaki protonunun gerçek kütlesinin 1/12'sidir.

Atom ağırlığı ile atom kütlesi arasındaki ilişki nedir? Doğada bulunan elementlerin çoğunun isotoplar karışımı halinde bulunduğu daha önceden belirtmiştik. Bundan dolayıherhangi bir elementin atomik kütlesi, her elementin doğal olarak bulunan izotoplarının herbirine ilişkin atom kütlesine ve bu izotopların doğadaki bulunma yüzdelerine bağlıdır.

Bir elementin doğal izotoplarının kütlelerinin yüzdeleri oranında ortalamasına "atomağırlığı" denir. Dolayısıyla eğer bir element tek bir izotoptan oluşuyor ise, bu elementin "atom ağırlığı" ile "atom kütlesi" aynı olacaktır. Örneğin, Fosfor elementinin doğada sadece bir izotopu vardır. Bu durumda fosfor elementinin hem atom ağırlığı hem de atom kütlesi aynıdır.

Eğer element doğada birden fazla izotoptanoluşmuşise, bu elementin atom ağırlığı bu elemente ilişkin izotopların atom kütlelerinden farklı olacaktır. Örneğin, klor elementi doğal olarak iki izotopa sahiptir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Atomun Ağırlığı ilgili konular

 • Atom

  Antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır. İlk kez Thales evreni anlamanın yolunun madd
 • Bohriyum

  Bohriyum, atom numarası 107, atom ağırlığı 264 olan, 25 °C`de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bi
 • Atom numarası

  Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı
 • Modern Atom Teorileri

  MODERN ATOM MODELLERİ VE TARİHÇELERİThomson Atom Modeli             J. J. Stoney’ın elektronu keşfinden sonra,  J.
 • Bohr atom modeli

  Niels Hendrik Bohr 1919 yılında kendinden önceki Rutherford Atom Modeli atom modellerinden yaralanarak yeni bir atom modeli fikrini öne sürdü.
 • Rutherford Atom Modeli

  1911 yılında Ernest Rutherford arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya +2 yüklü alfa tanecikleri (He + 2) gönderdiğinde:
 • Atomun yapısı

  Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin mily
 • Dalton Atom Modeli

  Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.
 • Atomun ağırlığı

  Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz kon
 • Modern atom teorisi

  Modern atom teorisi ya da modern atom modeli; kronolojik olarak Bohr atom modelinden sonra yer alan, günümüzde geçerliliğini koruyan atom görü