Atropatena

Kısaca: Atropatena () veya Medya Atropatena, MÖ 4. yüzyılda çoğu bugünkü Güney AzerbaycanKitap kaynağı ...devamı ☟

Atropatena
Atropatena

Atropatena () veya Medya Atropatena, MÖ 4. yüzyılda çoğu bugünkü Güney Azerbaycan ve İran Kürdistanı olarak bilinen bölgede kurulmuş ve başkenti Gazaka kenti olmuş eski bir krallık. Günümüzdeki Azerbaycan'ın tarihi adı Atropatena'dan kaynaklanmıştır. Tarihçe MÖ 323'te Büyük İskender'in ölümü sonrasında, kurduğu imparatorluğun toprakları İskender'in diadokları (ardılları) arasında bölünmüştür. Eski Ahameniş İmparatorluğu'nun bölgesi olan Medya iki eyalete bölünmüştür: güneyde yer alan Büyük Medya (Medya Magna) ve kuzeyde yer alan Küçük Medya (Medya Atropatena). Küçük Medya, tüm Medya'nin eski Ahemeniş valisi ve İskender tarafından atanmış naip Perdikas'ın kayınpederi Atropat'ın kontrolüne geçmiş ve Atropat bölgeye öz ismini vermiştir. Kısa süreden sonra Atropat Selevkos İmparatorluğu'na sadakat ödemeden vazgeçmiş ve Medya Atropatena'yı bağımsız bir krallık yapmıştır, sonra Arşaklılar Hanedanı'nın vasal'ı gibi yönetmıştir. Sonunda Arşaklılar tarafından ilhak olunmuş Atropatena daha sonra Sasani İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş ve Sasaniler bölgeye yeniden Aturpatakan adını vermiştir. 639 ve 643 yılları arasında Atropatena, Dört Büyük Halifelerden Ömer ibn Hattab'ın yönettiği Hilafetin kontolüne geçmiştir. Bu dönemde ayrı bir eyalet oluşturan Atropatena/Aturpatkan, stratejik bakımdan büyük önem taşımış ve son olarak Arapçanın etkisiyle Azerbaycan şeklinde değişime uğramıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Atropatena Resimleri

Miyane
1 ay önce

Azerbaycan'ın en eski şehirlerinden birisidir. Şehirde Ahameniş İmparatorluğu ve Atropatene gibi çeşitli hanedanlıklar hüküm sürmüştür. Sagartian denilen bir devlete...

Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi
3 yıl önce

Zeynelabidin'in yaşadığı ev ve mekanlar. Arkeolojik malzemeler Manna, Med, Skif, Atropatene, Albanlar ve Hürremiler dönemlerine aittir. Bunlardan başka burada Azerbaycan...

Medler
2 ay önce

Erdeşir Kürt Med Kralı Mâdîg'e karşı savaşmaya başladıTebari'ye göre, Madig Atropatena ile Doğu Kürdistan'a hakimdiilk çarpışma oldukça kanlı geçmişti Firdevsi'...

Medler, Afganistan, Atina, Avesta, Azerbaycan, Grekler, Herodot, Jason, Kurmanci, Kürtler, Medea, İran, Sasaniler, Persler
I. Vologases
3 yıl önce

oğludur ve 51 yılında babasının ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Media Atropatene krallığını kardeşi II. Pacorus'a verirken, diğer kardeşi I. Tiridates...

I. Vologases, 51, 54, 63, 78, Adiabene, Alanlar, Cariye, Ermenistan, Gnaeus Domitius Corbulo, I. Tiridates
Azeriler
2 ay önce

tezler mevcuttur. 1939'da Josef Stalin tarafından ortaya atılan "Medya-Atropatena tezi"ne göre, M. Ö. XI - IV yüzyıllarda Medya'da İranî dilini konuşan...

Azeriler, Azerbaycan, Türkler, Türkçe, Azerice, 28 Mayıs, ABD, Akkoyunlu, Almanya, Altınordu, Anadolu
Tebriz
2 ay önce

yüzyılda şehrin varlığından söz ederler. Gazaka olarak da bilinen kent Atropatena’nın başkentiydi. Fakat sonra bir depremde yıkıldı ve Arap hâkimiyeti zamanında...

Tebriz, Azeri, Kacar, Safavi, Türk, Şehir, İran
II. Tigran
3 yıl önce

imzalayarak barışı sağlayabilmiştir. MÖ 87-86 arasında bitirilen bu sefer ile Atropatene Krallığı'nı da kendine bağlamış ve Hamedan ile çevresini ele geçirmiş...

Azerbaycan
2 ay önce

Bu adın da Zerdüştlük dini kökenli olduğu düşünülmektedir. Atropat, Atropatena bölgesinde (günümüzde İran Azerbaycan'ı) egemenlik kurmuştur. Diğer bir...

Azerice, Nahcivan, Bakü, Azeriler, Türkler, Acaristan, Afganistan, Ermenistan, Türkiye, Coğrafya, Karabağ Savaşı, Karabağ, İlham Aliyev, Haydar Aliyev