--}}

Augustaion

'''Augustaion''' (}}) ya da (, Antik ve orta çağ [[Konstantinopolis]] (Bugün [[İstanbul]], [[Türkiye]]) şehrinin tören meydanı, yaklaşık olarak günümüzde ''Aya Sofya Meydanı'' olarak adlandırılan alana karşılık gelir. Başlangıçta pazar yeriydi, 6. yüzyılda [[revak]]larla ...

Augustaion (}}) ya da (, Antik ve orta çağ Konstantinopolis (Bugün İstanbul, Türkiye) şehrinin tören meydanı, yaklaşık olarak günümüzde Aya Sofya Meydanı olarak adlandırılan alana karşılık gelir. Başlangıçta pazar yeriydi, 6. yüzyılda revaklarla çevrelemiş kapalı bir saray avlusuna dönüştürülmüş ve Bizans İmparatorluğu başkentinin en önemli binalarının bazıları ile ilişkilenmesi sağlanmıştır. Meydan, geç Bizans dönemine kadar yaşamış, ancak harabeleri ve izleri erken 16. yüzyılda bile hala görülebiliyordu. Tarih Meydanın tarihi, I. Konstantin tarafından imparatorluk başkenti yapılmadan önce ki antik Byzantium'a kadar gider. Roma İmparatoru Septimius Severus (193–211 arası hükümdar) şehri yeniden inşa ederken, revaklarla çevrili geniş bir meydan yaptı ve ismini Tetrastoon ("dört stoa") verdi. Meydanın merkezinde, tanrı Helios'un heykelinin olduğu bir sütun duruyordu. 320'lerde, Konstantin, seçtiği yeni başkenti yeni gösterişli binalarla süsledi. Onun eylemleri arasında Tetrastoon etrafına yeni yapılar eklemekte vardır. O dönem Augustaion doğu tarafı biçimlendirildi ve bu bölüme, Porphyry sütunu ile desteklenmiş Konstantin'in annesi heykeli nedeniyle Augusta Helena ismi verildi. Augustaion, I. Leo (457–474 arası hükümdar) döneminde yeniden inşa edildi ve tekrar 530'larda Nika ayaklanması sırasında tahrip edildikten sonra I. Justinianos (527–565 arası hükümdar) tarafından inşa edildi. Orjinal formunda, meydan halka açık ve şehrin yiyecek pazarı (agora) olarak iş görüyordu, fakat Justinianos'un yeniden inşası sırasından sonra, girişin sınırlı olduğu bir saray avlusu haline geldi. 7. yüzyıldan Bizans yazarları, Aya Sofya'nın açık şekilde avlu ya da ön avlu () olarak adlandırırlar. Muhtemelen bu revaklar ilk defa 459 yılında Justinianos'un yaptırdığı renovasyon ve yeniden inşa sırasında eklenmişti. Yapılan kazılardan anlaşıldığı kadarı ile, meydan mermer ve daha önce bahsedilen Augusta Helena başta olmak üzere heykeller ile döşenmişti. I. Theodosius (379–395 arası hükümdar) döneminde, bu heykeller kendisinin ve iki oğlu Arcadius (395–408 arası hükümdar) ve Honorius'un (395–423 arası hükümdar) sütün üstünde ata binen gümüş heykelleri ile yer değiştirilmiştir. Justinian'in yeniden inşasından sonra, Justinian sütunu 543 yılında onun kazandığı zaferleri anısınna meydanın batı ucuna dikilmiştir. Theodosius'un heykelinin bazı kısımları kullanılmış ve Justinian ata binerken, önünde dizleri üstünde ona hürmet sunan üç barbar kral ile tasfir tamamlanıyordu. 16. yüzyıla kadar ayakta kalan sütun, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaldırıldı. Dipnotlar
, Augousteōn; , Augoustion; , Augousteion, ve sonuçta bozulmuş formu. , Gousteion. İsim ilk yaklaşı 425 yılına ait latince Notitia Urbis Constantinopolitanae de görülmüştür.}}
Kaynakça

Kaynaklar

*Prokopius, Justinian'ın binaları (, , "Binalar Üzerine"), kitap I * * * * Dış bağlantılar * Augustaion, Byzantium 1200 projesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.