Vücudumuzdan çıkan enerjiler alev alev yanan bir kılıf gibi vücudumuzu sarmıştır. Bu kılıfa 'aura' denmektedir.Genellikle normal göz tarafından görülemeyen bu radyasyon kılıfı bazı hassas kimseler tarafından görülmüş hatta fotoğrafları da çekilmiştir.

AURA (fransızca) türkçe anlamı
1. [la] hava
AURA (inglizce) türkçe anlamı
2. i. gizemli ortam
3. ruh
4. koku
5. buhar
6. hava
7. atmosfer
8. sıcak basması
1. n. halo
2. something which emanates from a person
3. atmospheren. aura
4. halo
5. something which emanates from a person
6. atmospheren. aura
karma,
AURA (türkçe) ingilizcesi
7. n. halo
8. something which emanates from a person
9. atmospheren. aura
10. halo
11. something which emanates from a person
12. atmospheren. aura
karma,
Aura (almanca) ingilizcesi
n. aura,
Aura (fransızca) ingilizcesi
13. (f) n. aura
14. karma
AURA (türkçe) fransızcası
1. [la] hava
Aura (fransızca) almancası
1. n. aura
2. ausstrahlung
3. nimbus
4. hauch
5. flair
Aura (fransızca) italyancası
1. (général) alone (m)
Aura (fransızca) ispanyolcası
1. (général) halo (m)
Aura (fransızca) portekizcesi
1. (général) aura (f)
Aura (fransızca) flemenkcesi
1. (général) aura (f)

Aura hakkında detaylı bilgi

Vücudumuzdan çıkan enerjiler alev alev yanan bir kılıf gibi vücudumuzu sarmıştır. Bu kılıfa 'aura' denmektedir.Genellikle normal göz tarafından görülemeyen bu radyasyon kılıfı bazı hassas kimseler tarafından görülmüş hatta fotoğrafları da çekilmiştir.Aura fiziksel sağlığın bir aynası durumunda olduğundan herkesin kendine göre bir aurası bulunur. Bu farklılık biçim bakımından olmayıp, renk bakımındandır. İnsandan insana değişen aura renkleri, sardıkları vücutların belirgin özelliklerini yansıtmaları bakımından da önemlidir. İnsanlar, hayvanlar ve de bitkilerin etrafında bir ışık emanasyonu bulunmaktadır. Hayatın tümü devamlı olarak enerji radyasyonları yayıp durmaktadır. İşte bu radyasyonlara 'aura' denir.Beşeri aura, kendini vücudun etrafında nabız gibi atan bir ışık şeklinde belli olur.Bu ışıma baş ve omuzlarda daha kuvvetli olarak ortaya çıkar.Bunu görmesek bile algılarız. Örneğin bir insanın etrafına 'mutluluk saçtığını' düşünmemiz böyle bir şeydir. 1900'lerde Londra'dan Dr. Walter Kilner 'dicyanin dye' boyasına batırılmış bir cam parçasının arkasından bakıldığında beşeri auranın izlenebildiğini keşfetmişti. Bu açıklamasından iki yıl sonra yine aynı araştırmacı, Londra'nın St. Thomas hastanesinde yaptığı çalışmalardan sonra daha değişik kimyasal ekranların ardından bakıldığında beşeri auranın görülebildiğini ve bu gözlemlere dayanarak onun renkli tablolarının yapıldığını açıklamıştır.Dr. Kilner'in The Human Aura isimli eserinden, insan bedeni etrafındaki aurayı oluşturan radyasyonların devamlı hareket halinde bulunan canlı enerjiler olduğu yazmaktadır.Çok sonraları bilim, bunun doğruluğunu kanıtlamıştır. 1936'larda Otto Rahn bu alandaki çalışmaları ile bilinenleri yeni bir aşamaya getirdi.Invisible Radiation Of Organisms isimli eserinde de belirttiği gibi, beşeri bedenler renk olarak mor-ötesi denilecek ışınlar yayar ve belirli şartlar altında bu ışınlar görülebilir. Rahn, keza gözün saydam tabakasının da bu tür emisyonun kuvvetli bir kaynağı durumunda bulunduğunu keşfetmişti.Gerek Kilner gerekse Rahn'ın keşifleri daha sonraki araştırma ve deneyler tarafından tasdik edilmiştir. Bu araştırma ve deneylerin başında Kirlian fotoğraf tekniği gelmektedir.Bu yöntemle enerji radyasyonlarının fotoğrafları, enerjinin kaynağı ortadan kaldırıldıktan sonra da çekilebilmiştir.Örneğin Ruslar dalından koparılmış yaprakların fotoğraflarını bu yöntemle çektikleri zaman, dalda yaprağın koparıldığı yerde hala yaprağın fantomunun bulunduğunu görmüşlerdir.Benzer şekilde kolu yada bacağı kesilen insanların çekilen Kirlian fotoğraflarında orada kolu yada bacağı varmış gibi radyasyonun bulunduğu görülmüştür. Gizli bilimciler, günümüz bilimcileri tarafından artık gözlenebilir hale gelmiş aurayı 2-3 feet (60-90 cm)kalınlıkta bir kılıf olarak tanımlarlar.Aura vücuda yakın kısımlarda daha yoğun olmak üzere, vücuttan uzaklaştıkça incelir.Orta kısımda parlak, kenarlara doğru gitgide açılan bir aleve benzetilebilir.Kirlian fotoğraf tekniğiyle gözlenme olanağı bulunmuş olan elektromanyetik güç alanlarının resimleri, gizli bilimcilerin çok eskiden beri söyledikleri gibi, ciltteki gözeneklerden enerji fışkırmaları olduğunu kanıtlamıştır. Bu biyoplazmik enerji radyasyonlarının çıkış noktaları hemen hemen akupunktur noktalarının bulunduğu yerlere rastlamaktadır.Eski Çin Tıbbı'na göre bu noktaların oluşturduğu çizgiler biyoplazmik beden içinde hayat enerjisinin akıp gittiği yollar olmaktadır. Bir canlının bedeninden çıkan radyasyonlar, o canlı ortadan kalksa bile, hiç değilse bir süre varlıklarını sürdürürler.Özel fotoğraf makineleriyle, örneğin bir adamın odayı terk ettikten sonra radyasyonlarının resimleri çekilebilmektedir.Bunun gibi başka bir saksıya alınmış çiçeklerin, park yerinden ayrılıp gitmiş arabaların resimleri bile çekilebilmektedir. Modern kızıl-ötesi dedektörler, toprakaltı su kaynaklarını fark edebilmektedirler.Başka tür kameralarla insan vücudunun içindeki rahatsızlıkların resimleri alınabiliyor.Bütün bunların esasını, canlıların vücutlarından çıkan radyasyonların etkileri oluşturmaktadır. Gerek klasik bilim gerekse gizli bilimler tarafından sinir sistemimizden bir elektrik akımının geçmekte olduğu bilinmektedir.Bu akım, endişe, yaralanma ve değişik hastalıkların oluşturduğu içsel güç alanları tarafından etkilenebilmektedir. Buna benzer fakat ters yönden de bu akımın etkilendiği doğrudur.Vücudumuzun içindekilere nazaran ters yönden gelen bu etkiler de dışarıdaki elektromanyetik güç alanlarından gelmektedir.Sinir sisteminin kontrol merkezi 30 watt'lık bir güçle çalışır.Duyu organları aracılığıyla elektrik sinyalleri devamlı olarak alınmaktadır.Ve bunlar, içeride fiziksel bir arıza olduğu zaman etkilenmektedir.Radyo-aktivitenin ölçüldüğü gibi, beşer bedeninden çıkan ışınlar da ölçülebilir durumdadır.Bu ışınlar ölçülebilmekten öte, görülebilirler de..Kayıtlara göre, görülemeyen birçok vakalarda da hissedilmişlerdir.Tıp denemelerinde görülmüştür ki, açık bir yara olduğu zaman akan kandan da bu ışımalar çıkmaktadır.Böyle durumlarda elektriksel aktivitenin normale nazaran artmış olduğu malumdur.Madde, küçücük atomlarla belirli bir frekans içinde bir arada ve birbirine bağlı olarak bulunan moleküllerden oluşmuştur.Bu enerjinin yayılan vibrasyonları aura içinde akar.El fenerinin ışığı nasıl kendi içindeki bataryasından hasıl oluyorsa, fiziksel bedenden yayılan ışımanın kaynağı da bedenin içindeki kaynak olan korteks ya da kontrol merkezi olmaktadır.Bu enerjiler auraya bağlı olarak hem özellik hem de renk bakımından değişiklikler gösterirler. Auranın renklerinin çok değişik etkenlerle değiştirildiğinde herkes hemfikirdir.Sağlık durumu, heyecansal durumlar, yaş, hatta belki de cinsiyet, beşeri auranın renk tonu üzerinde etkiye haizdirler. Mavi:Sadakat, sebat, gençlik. Beyaz:Safiyet. Kırmızı:Etkililik. Yeşil:Kıskançlık. Gri:Hastalık anlamına gelir.

Kaynak: http://www.index.gen.tr/Aura-Nedir.php

Şarkı Sözleri

On Thorns I Lay tarafından söylenen Aura adlı şarkının sözleri.

i follow a passion so dreamy
so optimistic,
like waking up from a deep sleep...
i feel the aura

it transforms the numb feelings
into thoughts... so dreamy thoughts

flying in the clouds
i feel the aura

a sweet angel of hope in an unlimited
period of lust and harmony
it transforms the numb feelings
into thoughts

flying in the clouds...

i liked to escape into the embracement of sleep,
there i found the beauty in the dreams
amidst ancient gardens and magical forests
under strange stars in a sleep journey

flying in the clouds...

Das Ich tarafından söylenen Aura adlı şarkının sözleri.

oberall ist bitterkeit
farbenfroh ein schicksalsschlag
rasch bohren nogel
aus denen das verlangen schreit

tausend haben paradiese
ich hab uber tausend ohren
trauernd opfer treten suchtig

ober unsren massenwahn

verblasste traumlawinen
morchen haben winterzeit
stunden die uns uberholen
hilfe meine sanduhr streikt

geistig narbenlabyrinthe
,rzte zuchten wunderblumen
rot bemalte augenhehlen
das gehirn in stumpfsinn treibt

kofig voll betroffenheit
splate ich mein' summend schodel
schlussel heibt verstand
sag wer hat mich eingesperrt

sprachlose katastrophen

Indesinence tarafından söylenen Aura adlı şarkının sözleri.

sanctum, sanctorum

it is late and the grey is closing in
outside, and the scent is creeping in
silently, flowing
awash, awaiting, breathing

boundless beauty unveils
beneath an ageless wisdom
beneath her decaying skin
perfection revealed, untouched

awash, awaiting, breathing

touch gentle as air
limbs naked and frail
opened to you, an altar
endless, timeless

let us shut the doors and turn down the blinds
in praise of blindness
and dance under neon lights
in tribute of agelessness

we will bring her back together

the world is taking so long to die
"le demon aussi etái un ange avant"
(the devil himself was once an angel)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Aura (mitoloji)

Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi.

Aura (tıp)

Bazı epilepsi (bkz.) nöbetlerinde çok kısa, sübjektif bir haberci semptomdur. Birçok epilepsilerde aura ya yoktur, ya da sonradan hatırlanmaz.

Aura (anlam Ayrım)

Aura şu anlamlara gelebilir:

Aura (semptom)

Aura, bazı epilepsi nöbetlerinde çok kısa, sübjektif bir haberci semptomdur. Birçok epilepsilerde aura ya yoktur, ya da sonradan hatırlanmaz. Aura çoğu hastalarda tutarlılık gösterir. Aura`nın mevcudiyeti genellikle fokal bir nöbete işaret eder. Bunların çoğunluğu lobus ...

Aura (teozofik)

Aura, Paranormal veya Tinsel anlamda kullanılan bir terim olup, canlıların bedenlerinden yayıldığı varsayılan ışınımla oluşan ve gitgide yayılan tesir kuşakları tarzında kendini gösterdiği iddia edilen elektromanyetik alana verilen addır. Aura okumak ise aura' hissedebilmektir.

Aura Okuma

Aura, Paranormal veya Tinsel anlamda kullanılan bir terim olup, canlıların bedenlerinden yayıldığı varsayılan ışınımla oluşan ve gitgide yayılan tesir kuşakları tarzında kendini gösterdiği iddia edilen elektromanyetik alana verilen addır. Aura okumak ise aura' hissedebilmektir.

Aura (anlam Ayrımı)

Aura şu anlamlara gelebilir:

Teuvo Aura

Teuvo Ensio Aura ; Fin siyasetçidir. Liberal Parti üyesidir. 1912-1999 yılları arasında yaşamıştır.

Aura (müzik Grubu)

Aura 2003 yılında Seçkin Barış Gülmez ve Haluk Gülmez tarafından kurulmuş bir Hard Rock grubudur.

Aura Dione

Maria Louise Jønsen (d. 21 Ocak 1985, Kopenhag, Danimarka), İspanyol asıllı Danimarkalı şarkıcı-söz yazarıdır. Aura Dione adıyla bilinmektedir. ''Columbine'' adıyla yayımlanan ilk albümü 100.000'den fazla satmıştır. Bu albümde yer alan "I Will Love You Monday (365)" adlı tekli ...

Aura (sanat)

Bir kişi veya nesneye dair ayırdedici fakat doğrudan algılanamayan özellik, atmosfer. Sanat bağlamında ilk olarak Walter Benjamin tarafından 1936`da "Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri" isimli makalede; özgün, el yapımı sanat eserlerinin eşsizliğini dile getirmek ...

Cathartes Aura

Hindi akbabası (Cathartes aura), Yeni Dünya akbabaları familyasının Amerika'da en yaygın türüdür.