Aurelius Augustinus

Kilise Babaları tarafından geliştirilen Patristik Felsefe, güçlü bir Hıristiyan öğretisi oluşturmak istiyordu ve Augustinus'tan önce bu yönde önemli adımlar atılmış ve önemli gelişmeler yaşanmıştı; ancak Hıristiyan öğretisine düzenli bir birlik ve bütünlük kazandıran ve Hıristiyan Dogması'nı kuran Augustinus olmuştur; bu nedenle Augustinus'un felsefesi Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi'nin çıkış noktası olarak değerlendirilmelidir.

Aurelius Augustinus

Kilise Babaları tarafından geliştirilen Patristik Felsefe, güçlü bir Hıristiyan öğretisi oluşturmak istiyordu ve Augustinus'tan önce bu yönde önemli adımlar atılmış ve önemli gelişmeler yaşanmıştı; ancak Hıristiyan öğretisine düzenli bir birlik ve bütünlük kazandıran ve Hıristiyan Dogması'nı kuran Augustinus olmuştur; bu nedenle Augustinus'un felsefesi Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi'nin çıkış noktası olarak değerlendirilmelidir.

Önceleri Manici olan Augustinus (354-430), Platonculuktan ve Plotinosculuktan çok etkilenmiş ve Hıristiyan olmadan önce bunları yakından tanımaya çalışmıştır; Hıristiyanlık'a girdikten sonra ise, bu felsefelerden çıkardığı felsefi kavramları ve anlayışları, kendi inancına göre yorumlayarak dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır; bu eğilim, ilerde yeniden güncelleşecek ve büyük Hıristiyan düşünürleri Albertus Magnus ile onun öğrencisi olan Thomas Aquinas'ın düşüncelerini de biçimlendirecektir.

Yanıtlar