Av��Ar, S��Ke

Casus

Casus Ar. c¥s°s a.

arado

İlk Arado uçakları:

Gaziantep Barosu

Rauf Kutlar (1964-1966) 7) Av. M. Vasıf Aksoy (1966-1968) 8) Av. Hüseyin Tavşangil (1968-1972) 9) Av. Hayri Güneri (1973-1980) 10) Av. S. Turhan Erkılıç

Potasyum-argon tarihlendirmesi

Potasyum-argon yaş tayini veya K-Ar yaş tayini, jeokronoloji ve arkeolojide kullanılan bir radyometrik yaş tayini yöntemidir. Argon (Ar) içindeki potasyum (K) izotopunun radyoaktif bozunma ürününün ölçülmesine dayanır.

K-Ar tarihlendirmesi

Potasyum-argon yaş tayini

Potasyum-argon yaş tayini veya K-Ar yaş tayini, jeokronoloji ve arkeolojide kullanılan bir radyometrik yaş tayini yöntemidir. Argon (Ar) içindeki potasyum (K) izotopunun radyoaktif bozunma ürününün ölçülmesine dayanır. Potasyum mika, kil mineralleri, tefr...

Litvanca

Litvanca, (Litvanca'da Lietuvių) Litvanya'nın resmî dili. 1918'de Litvanya'nın resmî dili olarak kabul edilen Litvanyaca

Sde Dov Havaalanı

Latgalian

Letoncanın bir lehçesi olarak kabul edilir. Letoncayla arasında anlaşılabilirlik mümkündür. Ama; Latgallian daha eski bir dildir ve Letoncanın temelini oluşturur. Ancak konuşanı azalmaktadır.

evlek

Evlek, eskiden Türkiye'de ve Sırbistan'da kullanılan Türk bir alan birimidir. Evlek'in anlamı, sabanla bir geçişte işlenen arazı dilimdir.