Avarca

Avarca (Avarca: магӀарул мацӀ), çoğunluğu Dağıstan''da yaşayan Avarların konuştuğu dil. Avarcada 'dağlı dili' anlamına gelir. Kafkas Dilleri''nin Nah-Dağıstan dilleri öbeğine bağlıdır.

Avarca

'Avarca' (Avarca: магӀарул мацӀ), çoğunluğu Dağıstanda yaşayan Avarların konuştuğu dil. Avarcada ''dağlı dili'' anlamına gelir. Kafkas Dillerinin Nah-Dağıstan dilleri öbeğine bağlıdır. Kiril alfabesi ile yazılır.

Coğrafi dağılım

Resmi dil olduğu tek yer Rusya Federasyonu içindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyetidir. Dağıstan’daki Avarların çoğunluğu dağlık kesimlerde yaşar. Bir bölümü ovalık kesimlere (Buynakskiy, Hasavyurtovskiy ve diğer bölgeler) yerleşmiştir. Çeçenya, Kalmıkya ve Rusya Federasyonu’nun diğer bölgelerinde, Azerbaycan’da (Kah, Belokan ve Zakatala rayonları da içinde olmak üzere) toplam yaklaşik 180.000 kişi, Gürcistanda (Kvareli Avarları) yaşayan 20.000 kişi vardır.

2007 yılı tahmini verilerine göre Avarların nüfusu; 840.000’i Dağıstan’da olmak üzere Rusya’da 1.050.000.nin üzerindedir. Bu rakama Rusya dışında ki diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ki 300.000 Avarı eklersek, eski Sovyet toprakları üzerinde sayılarının 1.350.000i bulmaktadır. Ayrıca çoğunluğu Türkiyede olmak üzere çeşitli (Suriye, Ürdün, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan, ABD, Almanya, Fransa vb.) ülkelerde toplam 180.000 ile 200.000 kadar Avar yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yazım biçimi

Avar dili ilk kez 15. yüzyılda yazıya geçirildi. İlk kullanılan abece eski Gürcü yazı sistemiydi. 17. yüzyıldan itibaren bugün hala konuşanlar tarafından bilinen Avarcaya uyarlanmış Arap Abecesine geçilmişse de 1928 yılında Latin Abecesi kabul edilmiştir. Sovyetler Birliğinin getirdiği zorunluluk ile 1938 yılında Kiril abecesine geçilmiş ve hala kullanılmaktadır. Dilin yazın düzenini oluştururken mevcut Kiril abecesine bir de fazladan harf eklenmiştir. Eklenen (Ӏ) harfi bir çok bilgisayar tarafından doğru gösterilmediği için bu harfin yerine sık sık Latin Abecesindeki ( ''I ) harfi de kullanılır. Bu harfin büyük ya da küçük harf düzeninde bir farkı yoktur, daima aynı yazılır.

Kaynaklar

Vikipedi

Avarca


1 .
Avarların kullandığı dil.
2 .
sıfat Bu dille yazılmış olan.

İlgili konuları ara

Yanıtlar