Avesta

Kısaca: 'Zend-Avesta', Eski İran inancı olan Zerdüştçülükün kutsal kitabıdır. Bu inancın kurucusu Zerdüşt, Gatalar denen dörtlükler yazmıştı. ...devamı ☟

Avesta
Avesta

Avesta Haritası

Avesta, antik bir Pers dini olan Zerdüştçülüğün kutsal kitabı. Bu dini kuran Zerdüşt, Gatalar denen dörtlükler yazmıştı. Bu dörtlükler Avesta´da toplanmıştı. Bu yazılar, Zerdüşt´ün neye inandığını ve Zerdüştçülüğün temellerini anlatan tek belgedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avesta, İsveç
1 yıl önce

Avesta, İsveç'in güneyinde yer alan bir şehirdir. Sulak ve ormanlık bir bölgede kurulu olan kentin güneyinde İsveç büyük göller yöresi bulunmaktadır. 14...

Avesta Alfabesi
1 yıl önce

Avesta alfabesi MS 3. yüzyılda Zerdüşt'ün öğretilerini yazmak için geliştirilmiştir. Harflerin birçoğu Süryani kaynaklı İran pehlevi yazısı kökenlidir...

Avesta alfabesi, Arap alfabesi, Dil, Harf, Sanskritçe, Taslak, Zerdüşt, İran
Avesta (Anlam Ayrımı)
4 yıl önce

Avesta şu anlamlara gelebilir: Avesta - Zerdüştlüğün kutsal kitabı. Avesta alfabesi - Zentçede kullanılan abece. Avesta dili - Zentçe. Avesta Belediyesi...

Avesta Yayınevi
4 yıl önce

Avesta Yayınevi, 1996 yılında kurulan ve ağırlıklı olarak Kürtçe kitaplar yayınlayan Beyoğlu, İstanbul merkezli yayınevidir. Türkiye'de Kürtçe kitap yayınlayan...

CD Aves
4 yıl önce

Clube Desportivo das Aves basitçe Desportivo das Aves ya da Aves olarak bilinir. Portekiz futbol kulübüdür. Kulüp 12 Kasım 1930 tarihinde kurulmuştur...

Avestaca
1 yıl önce

Zerdüşt'ün kitabı Avrupa'da Anquetil Duperron'dan beri -yanlış olarak- «Zent Avesta»dır. Zent yorum demektir. Hintçeyle birlikte Farsça, Ari dilleri grubunu...

Zerdüştçülük
1 yıl önce

dualar ve Avesta'da kullanılan genel dilden farklı bir lehçeyle yazılı beş gata içerir. Avesta'nın ikinci bölümüne Khorda Avesta (Küçük Avesta) adı verilir...

Zerdüştçülük, Ahura Mazda, Avesta, Gatalar, Pers, Zerdüşt, İran, Spenta Mainyu, Tek tanrılı
Zerdüşt
1 yıl önce

bazılarına göreyse MÖ 6. binyılda yaşamıştır. Zerdüşt kelimesi, muhtemelen Avesta dilindeki yaşlı anlamına gelen zareta ile, deve anlamına gelen ustra kelimelerinden...

Zerdüşt, Zerdüşt