Avicenna, İbn Sina, tam adı EBU ALİ EL-HÜSEYİN BİN ABDULLAH BİN SİNA, Latince AVICENNA (d.980, Buhara - ö. 1037, Hemedan, İran), en büyük İslam bilginlerinden olan filozof ve hekim. İslam düşüncesinde Farabi'yle başlayan Aristotelesçi (Meşsaî) felsefe geleneğinin en yetkin temsilcisidir.

AVICENNA (inglizce) türkçe anlamı
1. 1. İbn-i Sina.
1. 1. Ibn-Sina (980-1037)
2. foremost Persian doctor and philosopher and scientist who was born in a small town near Bukhara (Uzbekistan) and died in Persia.
3. 2. Arabian philosopher and physician
4. his interpretation of Aristotle influenced St.
5. 3. Thomas Aquinas
6. writings on medicine were important for almost 500 years.
7. 4. Arabic Ibn Sn in full Ab Al al-usayn ibn Abd Allh ibn Sn born 980
8. Bukhara
9. Iran died 1037
10. Hamadan Islamic philosopher and scientist. He became physician to several sultans and also twice served as vizier. His Canon of Medicine was long a standard work in the field. He is known for his great encyclopaedia of philosophy
11. The Book of Healing. His other writings include The Book of Salvation and The Book of Directives and Remarks. His interpretations of Aristotle influenced European Scholasticism. His system rests on a conception of God as the necessary existent: only in God do essence (what God is) and existence (that God is) coincide.,

Avicenna kaç yaşında?

Avicenna öldüğünde, 57 yaşındaydı.
Avicenna, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 58. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 346 gün vardı.
Avicenna'nın burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Avicenna 01/01/1970 tarihinde öldü.

Avicenna hakkında detaylı bilgi

Avicenna ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbn-i Sina

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ibn-i Sina

İbn Sina, tam adı EBU ALİ EL-HÜSEYİN BİN ABDULLAH BİN SİNA, Latince AVICENNA (d.980, Buhara - ö. 1037, Hemedan, İran), en büyük İslam bilginlerinden olan filozof ve hekim. İslam düşüncesinde Farabi'yle başlayan Aristotelesçi (Meşsaî) felsefe geleneğinin en ...

İstanbul'daki Hastaneler Listesi

Bunlar İstanbul'daki hastanelerin listesidir.

Arap Felsefesi

Yunanlıların felsefî ve bilimsel mirasının büyük kısmı Batı'da Roma İmparatorluğunun çöküşü ve 12. ve 13. yüzyıllarda büyük kültürel Rönesans arasındaki dönemde kaybolmuştu.

El-Kanun Fi't-Tıb

''El-Kanun fi't-Tıb'' veya Latince ismiyle ''Canon medicinae'' (Arapça: القانون في الطب el-Kanun fi el-Tıbb "Tıbbın Kanunu" veya "Tıpta Kanun"; Farsça: قانون Kanun "Kanun"), Batı'da ''Avicenna'' olarak da bilinen İbn-i Sina'nın 14 ciltlik tıp ansiklopedisidir. Arapça ...

Hamedan (şehir)

Hamedan (Farsça: همدان, Hamadan), İran'ın aynı isimli Hamedan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir.

İranlı Bilim Adamları Listesi

Avicenna), Philosopher and Physician

Şihabeddin Sühreverdî

Şahabeddin Sühreverdî Maktûl veya tüm isim ve künyesiyle Ebu'l-Fütûh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emîrek Sühreverdî Maktûl (1155-1191), İranlı (Fars veya Kürt) İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.