Avlonyalý Mehmet Ferit Paþa

Melen Hükümeti

35 -Melen Hükümeti (22.05.1972-15.04.1973) Başbakan: Ferit Melen (C. S. Üyesi, Van, MGP) Devlet Bakanı: Doğan Kitaplı (Samsun, AP) Devlet Bakanı: İsmail Hakkı Arar (İstanbul, CHP) Devlet Bakanı: Zeyyat Baykara (TBMM dışından) Devlet Bakanı:...

X. İnönü Hükümeti

28- X. İnönü Hükümeti (25.12.1963-20.02.1965) Başbakan: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Kemal Satır (Elazığ) Devlet Bakanı: Malik Yolaç (İstanbul, Bağımsız) Devlet Bakanı: İbrahim Saffet Omay (C.S. Üyesi, Ank...

Damat Ferid Paşa

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI.

Mehmet Ali Bey

I. Damat Ferit Paşa hükümetinde kısa sürelerle Posta-Telgraf ve dahiliye nazırlığı yapan, Cumhuriyet’in ilanından sonra Yüzellilikler listesine dahil edilerek yurt dışına sürülen Mehmet Ali Bey 16 Ekim 1939’da İstanbul’da öldü. Mehmet Ali Bey mütareke dön...

Damat Ferid

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI.

Damat Mehmed Adil Ferid Paşa

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI.

Damat Mehmet Adil Ferit Paşa

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI.

Damat Mehmet Ferit Paşa

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI.

Mehmet Şamil Şhaplı

Mehmet Şamil Şhaplı; Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanıdır.