Avram Galanti

Avram Galanti dilci ve tarihçi. 1874 senesinde Bodrum’da doğdu. İstanbul Darülfünun’da profesörlük yaptı. İki dönem Niğde mebusluğunda bulundu. Dil ve tarih konularındaki araştırmaları ile tanındı. 1961 senesinde İstanbul’da öldü.

Eserleri: Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Mes’eleleri (1925), Küçük Türk Tetebbuları (1925), Hammurabi Kanunu (1925), Arabi Harfler Terakkimize Mani Değildir (1927), Vatandaş Türkçe Konuş (1928), Türkler ve Yahudiler (1928), Hitit Kanunu (1931), Türk

Avram Galanti

Avram Galanti dilci ve tarihçi. 1874 senesinde Bodrum’da doğdu. İstanbul Darülfünun’da profesörlük yaptı. İki dönem Niğde mebusluğunda bulundu. Dil ve tarih konularındaki araştırmaları ile tanındı. 1961 senesinde İstanbul’da öldü.

Eserleri: Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Mes’eleleri (1925), Küçük Türk Tetebbuları (1925), Hammurabi Kanunu (1925), Arabi Harfler Terakkimize Mani Değildir (1927), Vatandaş Türkçe Konuş (1928), Türkler ve Yahudiler (1928), Hitit Kanunu (1931), Türkiye Yahudileriyle İlgili Belgeler (1931), 2. Abdülhamid ve Siyonizm (1933), Türkiye Yahudileriyle İlgili Belgelere Ek (1941), Bodrum Tarihi (1945), Türkçe’nin İspanyolca Üzerine Tesiri, Türkiye Yahudilerinin Tarihiyle İlgili Yeni Belgeler Derlemesi, Ankara Tarihi, Niğde ve Bor Tarihi.Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara

Yanıtlar