Avrupa'da Liberalizm

Kısaca: Liberalizm başlığına bakınız.'' ...devamı ☟

Liberalizm başlığına bakınız. Genel olarak, 'Avrupa'da liberalizm kişisel özgürlükler ile anayasal olarak sınırlandırılmış ve demoratik olarak sorumlu bir devlet geleneğini destekleyen bir siyasi harekettir. Çoğunlukla bu düşünce, devletin yoksulluğu ve diğer sosyal sorunları azaltacak eylemlerde bulunması fakat bunu yaparken toplum yapısında radikal değişikliklere gitmemesi gerektiği inancını da kapsar. Avrupalı liberaller ekonomiye hükümet müdahalesi derecesine göre bölünmüştür, fakat çoğunlukla sınırlı bir müdahaleye benimsemişlerdir. Günümüzde Avrupalı liberal partilerin çoğu muhafazakar liberalizme bağlı kalırken küçük bir kısmı sosyal liberalizm ilkelerini benimsemiştir. Liberal uygulamalar Liberal siyasi partilerin, sosyal bilimcilerin parti manifestolarından okuduğu ya da görünüşte liberal olan partilerin eylemlerinden çıkardıkları özelleşmiş politikaları vardır. Aşağıda listelenen kaynaklar şu an Avrupa'daki bazı liberal tutumları örneklemektedir. * koalisyon anlaşması yapanlar da dahil hükümette olan liberal partilerin politikaları * Avrupa Parlementosu'ndaki Avrupa Liberalleri ve Demokratları Birliği grubunun konumu ve Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi'nin seçim manifestosu. * Alman FDP'nin liberal endişeler hakkında daha tabana yakın görüşlerin görülebildiği forumu ve Hollanda'nın Demokrotlar 66'nın daha parti merkezine yakın forumu. * Liberal politikalar üzerine uzun makaleler barındıran Belçikalı websitesi think tank Liberales.be * Liberal filozof Karl Popper'un ilkelerini benimsediklerini açıkça söyleyen Açık Toplum Enstitüsünün görüşleri ve politikaları * Avrupa Birliği'nin liberal partiler tarafından yoğun destek gören Lizbon Stratejisi. * Ayrıca, Liberalleştirme programları ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası politakalarından çıkarılabilen liberal değer seçimleri.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomik Liberalizm
3 yıl önce

Ekonomik liberalizm, ekonominin bireyci hatlarla örgütlenmesini ve ekonomik kararların bireyler tarafından alınmasını ifade eder. Kavram, farklı ekonomi...

Sosyal liberalizm
3 yıl önce

Sosyal liberalizm, modern liberalizm veya reform liberalizmi olarak da bilinir, bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlayan politik...

Sosyal liberalizm, Açık toplum, Liberalizm, Neoliberalizm, Radikalizm, í–zgürlük, İnsan hakları, Liberal International, European Liberal Democrat and Reform Party, Liberalism worldwide, Liberal demokrasi
Muhafazakâr liberalizm
6 yıl önce

liberalizm, muhafazakâr duruşun liberal değerler ve politikalarla birleştirildiği, liberal ideolojiyi temsil eden harekettir. Muhafazakâr liberalizm klasik...

Ulusal liberalizm
3 yıl önce

Ulusal liberalizm ya da milliyetçi liberalizm, iki anlamda özgürleştirici bir güç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak, bu milliyetçilik, ister çokuluslu...

Klasik liberalizm
3 yıl önce

olmasına daha olumsuz bakar. Klasik liberalizm 19. yüzyılda Avrupa ve ABD'de geliştirilmiştir. Klasik liberalizmin 18. yüzyılda bilinen fikirlere dayandırılmasına...

Liberalizm
3 yıl önce

çıkan liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya başladı. Klasik liberalizm bireysel...

Liberalizm, Adam Smith, Ayn Rand, Açık toplum, Benjamin Franklin, Birey, Cumhuriyet, David Ricardo, Devlet, Din, Floransa
Yeşil liberalizm
6 yıl önce

Yeşil liberalizm veya doğa özgürlükçülüğü, doğaya karşı insan müdahalesine karşı çıkan, liberalizmin özgürlükçü görüşünün içerisinde doğanın da bulunması...

Kültürel liberalizm
6 yıl önce

Kültürel liberalizm, liberalizmin en çok önem verdiği ilkelerden biri olan "kişinin bireysel özgürlüğe ve haklara sahip olması" düşüncesinden ortaya çıkmış...