== Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) ===== Tarihsel Arka Plan ===Batı Trakya, Meriç nehri ile Türkiye’den ayrılan bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan bölgenin adıdır. Yaklaşık 150.000 Türk nüfusun yaşadığı Batı Trakya, 24 Temmuz 1923 tarihinde Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan Lozan Anlaşması ile Yunanistan’a bırakılmış böylelikle Batı Trakya’da yerleşik halde yaşayan Batı Trakya Türkleri azınlık olarak tanımlanmıştır.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)

 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)

Tarihsel Arka Plan

Batı Trakya, Meriç nehri ile Türkiye’den ayrılan bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan bölgenin adıdır. Yaklaşık 150.000 Türk nüfusun yaşadığı Batı Trakya, 24 Temmuz 1923 tarihinde Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan Lozan Anlaşması ile Yunanistan’a bırakılmış böylelikle Batı Trakya’da yerleşik halde yaşayan Batı Trakya Türkleri azınlık olarak tanımlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nın 37-45. Maddeleri ile Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığın vatandaşlık, dil, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın yaşam ve özgürlüklerinin korunmasını, dil serbestliğini, dolaşım ve göç etme özgürlüğünü, yasalar önünde eşitliğini, çoğunluğun yararlandığı siyasi ve sosyal haklardan yararlanmasını, özel hayatta, ticarette, dinde, basın-yayında, kamu organları ile ilişkiler ve mahkemelerde Türkçe’nin serbestçe kullanılmasını, Müslümanların yardım, din ve sosyal amaçlı kurumlar ve okullar kurma ve yönetme hakkını, her iki dilde de eğitim veren ilkokullar kurmayı ve dini kurum ve vakıflar için tam himaye sağlamayı kabul etmiş bulunmaktadır. Lozan Antlaşması’nı izleyen dönemde artan baskılar nedeni ile Batı Trakya sürekli göç veren bir bölge olmuştur. Ağırlıklı olarak Batı Avrupa’ya yapılan göçler arasında Batı Trakya Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı ülke Almanya’dır. Yunanistan ile Almanya arasında işgücü alımı anlaşması 1960 yılında imzalanmış, ancak işgücü gönderiminde öncelik Helen kökenli Yunan vatandaşlarına verilmiş olduğundan Batı Trakya Türkleri ancak 1970 yılı itibari ile başlamıştır. 1970-1973 yılında Batı Trakya Türkleri, ilk dalga olarak Avrupa’ya göç etmişlerdir. 1973 yılında Almanya’nın iş gücü alımını sona erdirmesinin ardından ikinci dalga, ancak Yunanistan’ın 1998 yılında serbest dolaşım hakkına dahil edilmesi sonrasında yaşanmıştır. İkinci göç dalgasının ana istikameti ise İngiltere olurken 1988 yılı sonrasında yaygınlaşan mevsimlik işçi göçünde ise ana istikamet Hollanda olmuştur. 1970’lerin başında gerçekleşen işçi göçleri ve ardından başlayan aile birleşimleri sonucu artan nüfusun sosyal-kültürel ihtiyaçları çerçevesinde giderek artan sayıda dernek kurulmuş, 1980’lerin başından itibaren Batı Trakya’da artan toplumsal hareketliliğe paralel bölgenin sorunlarını ön planda tutan bir kimlik geliştirilmiştir. 1988 yılında Yunanistan’ın serbest dolaşım uygulamasına girişi ile Almanya’daki Batı Trakya Türklerinin sayısı artmış, böylelikle yeni dernekler kurulmuştur.

Kuruluş

Almanya’daki ilk Batı Trakya Türk Derneği 1 Ocak 1978 tarihinde Hessen eyaletine bağlı Giessen şehrinde Gießen Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma Derneği ismi ile kurulmuştur. Bunu Bunu Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği, Homburg ve Çevresi Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma Derneği, Bavyera Batı Trakya Türkleri Derneği, Düsseldorf Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Kelsterbach Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hamburg Batı Trakya Türkleri Derneği izlemiştir. O tarihte dernekler Yunanistan'da yaşanan haksızlıkları Almanya ve diğer AB üyesi ülkelere aktarmak ve destek aramak amacı ile ortaklaşa toplantılar düzenlediler, aldıkları ortak kararları uygulamışlardır. 29 Ocak 1988 tarihinde isminde “Türk” kelimesi bulunan derneklerin mahkeme kararı ile kapatılmasına karşı çıkan Batı Trakya Türk Azınlığı'na polisin müdahale etmesi sonucunda yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren Almanya'daki Batı Trakya Türk dernekleri, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının uluslararası alanda duyurulması amacı ile merkezi bir yapı oluşturulması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu amaçla 28 Şubat 1988 tarihinde yedi kurucu derneğin katılımı Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu kurulmuştur. 1996 yılında Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) adını alarak bugünkü formunu kazanmıştır. Bugün yaklaşık 6.000 üyesi bulunan ABTTF, 30 üye derneğin bağlı olduğu üst kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın demokratik ve yasal hak arama mücadelesinde uluslararası alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar