Avrupa Birliği`nin Ortak Tarım Politikasının Amaçları:

Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasının Amaçları

Avrupa Birliği`nin Ortak Tarım Politikasının Amaçları:
  • Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek,
  • Tarımda verimliliği artırmak,
  • Ürün arzının güvenliğini sağlamak,
  • Tarımsal üretim araçlarının etkili kullanımını sağlamak,
  • İşgücünün verimliliğini sağlamak,
  • Tarım sektöründe çalışanların gelirini artırmak,
  • Tüketicilere daha gerçekçi ve uygun fiyatlar sunmak,
  • Piyasalarda istikrarı sağlamak,
  • Fiyatın üye ülkeler arasında haksız rekabete yol açmasının önüne geçmek.


politika-taslak ziraat-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar