Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında henüz ortak bir vergi politikası yoktur. 1960`larda başlayan vergilendirmenin uyumlaştırılması ve üye ülkeler arası işbirliği çalışmaları yavaş yürümüştür ve halen davet etmektedir. <ref>European Commission, “Company Taxation in the Internal Market”p.6</ref>

Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası

Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında henüz ortak bir vergi politikası yoktur. 1960`larda başlayan vergilendirmenin uyumlaştırılması ve üye ülkeler arası işbirliği çalışmaları yavaş yürümüştür ve halen davet etmektedir. <ref>European Commission, “Company Taxation in the Internal Market”p.6</ref>

Vergilendirmenin ulusal egemenliğin temel taşlarından birini teşkil etmesi ve ekonomi politikalarının bir parçası olması nedeniyle devletlerin, bu alanda politika belirleme yetkisini bütünüyle uluslar üstü bir otoriteye bırakmaktan kaçınmalarıdır.<ref>European Commission (2000), “Tax Policy in the European Union”</ref>

Kaynak

kaynakça

İlgili konuları ara

Yanıtlar