--}}

Avrupa Birliği'nin Organları

Avrupa Birliği, esas olarak, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, AB Genel İşler Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Sayıştayı, AB Ekonomi ve Sosyal Komitesi ile Avrupa Adalet Divanı'ndan oluşuyor. Bu organların yapısı ve çalışma tarzı şöyle: 1. Avrupa parlamentosu Avrupa Parlamentosu, AB'nin danışma-yasama organı. Bazı kanun tekliflerinde de onayı gerekiyor. AB'ye üye 15 ülkeden 626 parlamenter görev yapıyor ve merkezi Strasbourg'da bulunuyor. 2. AB konseyi AB Konseyi, üye ülkeler

Avrupa Birliği, esas olarak, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, AB Genel İşler Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Sayıştayı, AB Ekonomi ve Sosyal Komitesi ile Avrupa Adalet Divanı'ndan oluşuyor. Bu organların yapısı ve çalışma tarzı şöyle:

1. Avrupa parlamentosu Avrupa Parlamentosu, AB'nin danışma-yasama organı. Bazı kanun tekliflerinde de onayı gerekiyor. AB'ye üye 15 ülkeden 626 parlamenter görev yapıyor ve merkezi Strasbourg'da bulunuyor.

2. AB konseyi AB Konseyi, üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarından oluşuyor. Yılda 3 kez toplanıyor. Bu toplantılarda, AB Komisyonu Başkanı ve üye ülkelerin Dışişleri Bakanları da bulunuyor. Bu toplantılarda AB Bakanlar Konseyi'nde çözülemeyen konular ele alınıyor.

3. AB genel işler konseyi AB'ye üye 15 ülkenin Dışişleri Bakanlarından oluşuyor. Dönem başkanlığı 6 ayda bir değişiyor. AB içinde yasaları uyguluyor ve uygulamayı kontrol ediyor.

4. AB komisyonu AB'nin yönetim organı. Bir başkan ve 21 komiserden oluşuyor. Başkan ve komiserler 4 yılda bir seçiliyorlar. Merkezi Brüksel'de olan AB Komisyonu'nda yaklaşık 16 bin memur hizmet veriyor. AB'nin yasa tasarılarını hazırlıyor.

5. Avrupa sayıştayı Avrupa Sayıştayı'nın görevi AB bütçesini denetlemek. Merkezi Lüksemburg'da olan Avrupa Sayıştayı'nın 6 yıllığına seçilen 15 üyesi var.

6. AB ekonomi ve sosyal komitesi AB'ye üye ülkelerin sendika ve işçilerinden oluşan 22 üyesi ve 19 uzman komisyonu bulunuyor. AB Komisyonu'na ve AB Konseyi'ne, ekonomik ve sosyal konularda görüş bildiriyor.

7. Avrupa adalet divanı Avrupa Adalet Divanı, Avrupa yasalarına uygun davranılıp davranılmadığını denetliyor. Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'nda 15 yargıç, 9 savcı, 6 yıl için seçiliyorlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.