Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ilk kez 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bir daire başkanlığı olarak kurulan ve 2003 yılında kanunda yapılan değişiklikle özerk bir tüzel kişiliğe kavuşan kamu kurumudur. Birer Avrupa Birliği Topluluk Programı olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ile Gençlik Programının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Bu sebeple kısaca "Ulusal Ajans" olarak da bilinmektedir. Merkezi Ankara'dadır ve şubesi bulunmamaktadır. Her

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ilk kez 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bir daire başkanlığı olarak kurulan ve 2003 yılında kanunda yapılan değişiklikle özerk bir tüzel kişiliğe kavuşan kamu kurumudur. Birer Avrupa Birliği Topluluk Programı olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ile Gençlik Programının Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Bu sebeple kısaca "Ulusal Ajans" olarak da bilinmektedir. Merkezi Ankara'dadır ve şubesi bulunmamaktadır. Her yıl yukarıdaki iki toplulum programı çerçevesinde Türkiye genelinde kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan projeler ile bireysel faaliyetler için başvuru merciidir. Söz konusu başvurular için Avrupa Birliği genel bütçesinden Türkiye için ayrılan miktardan hibe niteliğinde mali destek sağlar. Başvuruların seçilmesi, seçilen başvuruların finansmanı, başvuru kapsamında öngörülen faaliyetlerin yerinde ve uygun yapılıp, yapılmadığının kontrolü gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar