Avrupa Hun Devleti

Kısaca: Bu madde Avrupa'da faaliyet gösteren Hun İmparatorluğu hakkındadır. Asya'da faaliyeti gösteren "Hun İmparatorluğu" için Büyük Hun İmparatorluğu maddesine, Çin kaynaklarında geçen göçebe Hun topluluğu için Hiung-nu maddesine ve "Hunlar" kavramı için Hunlar maddesine bakabilirsiniz. ...devamı ☟

Avrupa Hun Devleti
Avrupa Hun Devleti

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ak Hun İmparatorluğu
3 yıl önce

yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir'e ve Toharistan'a yayılmış bir Hun devleti. Hükümdarlık 5. yüzyılda Heftal denilen aileye geçtiğinden Eftalitler...

Güney Hiung-nu
6 yıl önce

yönettiği Batı Türkistan'ı kapsayan kısa ömürlü devlettir. 3. Avrupa'daki Hun İmparatorluğu da Batı Hun (Avrupa-Batı kastedilerek) olarak bazı kaynaklarda...

Güney Hiung-nu, Türk tarihi, 216, 46, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri
Batı Hiung-nu
3 yıl önce

yönettiği Batı Türkistan'ı kapsayan kısa ömürlü devlettir. 3. Avrupa'daki Hun İmparatorluğu da Batı Hun (Avrupa-Batı kastedilerek) olarak bazı kaynaklarda...

Batı Hiung-nu, Türk tarihi, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu, Aral gölü
Hunlar
3 yıl önce

göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Hunların kökeni ve diğer eski antik topluluklar...

Hunlar, 216, 374, 425, 48, Akhunlar, Attila, Avrupa Hun Devleti, Büyük Okyanus, Hazar Denizi, M.Ö. 209
Hunlar (anlam ayrımı)
6 yıl önce

devlet. Hun İmparatorluğu, Avrupa Hunları tarafından kurulmuş devlet Akhunlar, Hiung-nu ve Hunlar ile bağlantılı olabileceği düşünülen bir halk. Hun,...

Hunca
3 yıl önce

ve diplomat Priskos'un çalışmaları Avrupa Hun İmparatorluğu'nun çok uluslu olduğunu ve Huncanın Gotlar gibi devleti oluşturan diğer kavimlerin dilleri...

Hiung-nu
3 yıl önce

Hsiung-nu), Türkiye tarihyazımında bilinen isimleri ile Büyük Hun İmparatorluğu veya Asya Hun İmparatorluğu, MÖ 3. yüzyıl sonlarından itibaren Çin'in Kuzey...

Hiung-nu, 13. yüzyıl, 4. yüzyıl, Altay bölgesi, Altaylar, Aral gölü, Atilla, Avrupa, Batı Hun Imparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, Cengiz Han
Kutrigurlar
3 yıl önce

göre Avrupa Hunlarının bir kabilesi olan Ön Bulgarların Ogurlar gibi öncül boylarından biri olduğu varsayılan Türk boyudur. Bunlar, Avrupa’nın Karanlık...