Avrupa İnsan Hakları Divanı

AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI Alm. Menschenrechtsrat Europas, Fr. Conseil Européen des droits humanis, İng. European human rights council. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle kurulan milletlerarası mahkeme. Avrupa Konseyinin yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanı, 1959 yılında kuruldu. Avrupa Konseyine üye olan devlet sayısı kadar yargıcı bulunan divana yalnızca Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve üye devletler başvurabilirler. Konseyin Danışma Meclisi, bu yargıçları üye

Alm. Menschenrechtsrat Europas, Fr. Conseil Européen des droits humanis, İng. European human rights council. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle kurulan milletlerarası mahkeme. Avrupa Konseyinin yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanı, 1959 yılında kuruldu. Avrupa Konseyine üye olan devlet sayısı kadar yargıcı bulunan divana yalnızca Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve üye devletler başvurabilirler. Konseyin Danışma Meclisi, bu yargıçları üye devletlerce sunulan listelerdeki adlar arasından dokuz yıl müddetle vazife yapmak üzere seçer. Divana yalnız devletler başvurabilir. Başvuru yolu ferdlere kapalıdır. Ancak, bağlı oldukları devletin divanın mecburi yetkisini kabul etmesinden sonra üye devletin vatandaşları devlet aleyhine komisyona başvurabilirler. Komisyon başvuru üzerine meseleyi divana götürebilir. Divan ancak yetkisini ayrı bir bildiriyle kabul etmiş olan devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakar. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi divan kararlarının uygulanmasını denetler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Avrupa İnsan Hakları Divanı ilgili konular

 • İnsan Hakları Sözleşmesi

  5 Mayıs 1949’da Londra’da kurulan Avrupa Konseyi Statüsü’nün başlangıcında, kişisel özgürlük, siyasal özgürlük ve hukukun üstünl
 • Avrupa İnsan Hakları Divanı

  AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI Alm. Menschenrechtsrat Europas, Fr. Conseil Européen des droits humanis, İng. European human rights council. Avrupa İ
 • Mehmet Akzambak

  Konya’nın Seydişehir ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen Akzambak, Beden Terbiyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademele
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir
 • Avrupa Adalet Divanı

  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ya da kısaca Avrupa Adalet Divanı, AAD (İngilizce: European Court of Justice) Avrupa Birliği (AB) bünyesi iç
 • Martti Koskenniemi

  Martti Koskenniemi (d. 18 Mart 1953, Turku), ululararası avukat ve eski Fin diplomat.
 • Türkiye'de insan hakları

  Türkiye'de insan hakları,
 • Türkiye'deki insan hakları

  Türkiye'de insan hakları,
 • Türkiyede insan hakları

  Türkiye'de insan hakları,
 • Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi

  Birleşmiş Milletler örgütünün önemli bir organı durumundaki Ekonomik ve Sosyal Konsey daha çok İnsan Hakları alanıyla ilgilidir. Adeta BM'