Avrupa Kıtası Toprak Tipleri

Avrupa'da başlıca 11 tip toprak görülmektedir. Bunlar daha ziyade, kayaçların cinsi, iklim ve hidrografyanın etkisiyle oluşmuşturlar.1.

Avrupa'da başlıca 11 tip toprak görülmektedir. Bunlar daha ziyade, kayaçların cinsi, iklim ve hidrografyanın etkisiyle oluşmuşturlar.

1. Tundranın Ham Toprağı: Kola yarımadasının kuzeyinde, Kanin yarımadasında, Novaya Zemliya adasında ve Peçora ırmağının denize dökülen bölümlerinde görülmektedir. Toprak donmuş vaziyettedir.

2. Fazla Podzollu Kuzey Orman Toprağı: İsveç, Finlandiya ve Doğu Avrupa'nın kuzey yarısında yer almaktadır.

3. Az Podzollu Orman Toprağı: Bu toprak tipi, Norveç'in tamamında, İsveç'in güneydoğu ucunda, Finlandiya'nın güneyinde, Orta Avrupa'nın kuzeyinde ve Doğu Avrupa'nın orta kesiminde yer almaktadır. Avrupa'da oldukça fazla yer alan bu topraklar, Fransa sahillerinden Polonya üzerinden Urallar'a kadar uzanmaktadır.

4. Esmer Orman Toprağı: Bu topraklar genelde Orta Avrupa'nın dağlık bölgelerinde görülmektedir.

5. Çernozyum: Doğu Avrupa'nın güney yansında çernozyum topraklar geniş alan kaplamaktadırlar.

6. Kestane Renkli Step Toprağı: Alplerin güneye bakan yamaçlarında ve Anadolu yarımadasının etrafında yer almaktadır.

7. Terra-Rossa: Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında görü­lür.

8. Kuru Steplerin Gri veya Esmer Toprağı: İber yarımadasının güneydoğusunda yer almaktadır.

9. İskelet Toprak: Güney Avrupa'nın genelinde görülen bu tür topraklar, İber yarımadasında, İtalya ve Yunanistan'da çok yaygındır.

10. Tuzlu Topraklar: Hazar denizinin kuzey batısında yer alır.

11. Bataklık Toprakları: Eğimin oldukça az olduğu Akarsu yatağı çevrelerinde yayılmıştır. Dinyeper nehrinin yukarı çığırında (Polezya), Volga'nın yukarı çığırında ve Kuzey Avrupa akarsularının aşağı çığırlarında yer alırlar.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.