Ekonomik İşbirliği İdaresinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına girmiş memleketlere yapacağı yardım işlerini ...

Avrupa Kalkınma Programı

Ekonomik İşbirliği İdaresinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatına girmiş memleketlere yapacağı yardım işlerini düzenliyen program. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Geonge Marchall'm Harvard'da yaptığı bir konuşmada açıkladığı teklif sonucu, 1947-51 yılları arasında dert yıl sure için tatbik edilmiştir.

Yanıtlar