Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin meclislerinden seçilen milletvekillerinin yer aldığı parlemento.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin meclislerinden seçilen milletvekillerinin yer aldığı parlemento. Günümüzde 315 asil 315 yedek üyeden oluşmaktadır. Her ülke için ayrılan üye sayısı o ülkenin nüfusuyla doğru orantılıdır. AKPM Genel Kurul'u yıl içerisinde 4 defa toplanmaktadır. Bu toplantılar Ocak, Nisan, Haziran ve Eylül aylarında beşer gün olarak düzenlenir.

Yanıtlar