AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA KONSEYİ (CERN); 12 Avrupa devletinin 1952'de kurduğu bilimseil araştırma merkezi. CERN, İsviçre-Fransa sınırında kurulmuştur. CERN'de yüzlerce bina, 3000 kişilik destek personeli ve nöbetleşe kısa süreler için çalışan 2500 kadar fizikçi vardır. Bunlardan 100 kadarı teorik fizikçilerdir. Diğerleri ise, teorisyenlerin fikirlerinin tecrübe edildiği deney düzeneklerinin (mekanizmalarının) projelerini hazırlayan, yapımını sağlayan ve deneyleri yürüten tatbika

Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi

Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: CERN

Yanıtlar