Avrupa Para Birimi

Kısaca: AVRUPA PARA BİRİMİ ECU Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna ECU denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit'in kısaltılmış şeklidir. 13 Mart 1979'da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru ECU'dur. 1 ECU'nun değeri 9 AET ülkesi paralarının sabit tutarlarının toplamıdır. Bu sabit tutarlar her üye ülke parası için bir ağırlık katsayısının tespit edilmesi neticesinde elde edilir. Her ülkenin ...devamı ☟

ECU Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna ECU denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit'in kısaltılmış şeklidir. 13 Mart 1979'da yürürlüğe giren Avrupa Para Sisteminin temel unsuru ECU'dur.

1 ECU'nun değeri 9 AET ülkesi paralarının sabit tutarlarının toplamıdır. Bu sabit tutarlar her üye ülke parası için bir ağırlık katsayısının tespit edilmesi neticesinde elde edilir. Her ülkenin parasının ağırlık katsayısı ise değişmez ekonomik ölçülere göre tesbit edilmektedir. Bu ölçüler; üye ülkelerin gayri safi milli hasılaları, topluluk içindeki ticaret payları, kısa süreli para destekleme sistemi içindeki paylarıdır. Kısaca ekonomik ölçülere dayanan ağırlıklı para tutarlarının toplamı ECU'nun değerini belirlemektedir. Üye ülkelerin paralarının ECU içindeki ağırlıklarını gösteren bu tutarlar sabit olmakla beraber her beş yılda bir veya paralardan herhangi birinin efektif döviz kurunda % 25 nisbetinde bir değişme olduğu zaman talep üzerine yeniden gözden geçirilir. Bu konuda bir değişikliğin yapılabilmesi için bütün üye ülkelerin onayı gerekmektedir.

ECU kambiyo kurları mekanizmasında bir ortak payda, sapmaları belirlemeye yarayan bir gösterge, bütün müdahale ve kredi işlemleri için bir referans ve AET para otoriteleri arasında bir ödeme vasıtası olarak iş görür.

AET üyesi ülkelerden herbirinin parasıyla ECU arasındaki orana Merkezi Kur adı verilir. Merkezi kurlar Avrupa paralarının kendi aralarındaki pariteleri (% 2,25'lik bir dalgalanma marjıyla) belirtir. Avrupa paraları arasında bir istikrar unsuru olan ECU'nun ihdas edilmesiyle uzun vadede telafi meblağlarının ödenmesine gerek kalmayacağı düşünülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avrupa para birimi
7 ay önce

önemli bir ilerlemedir. EMS'nin temeli Avrupa Para Birimi- ECU'ya dayanıyordu. ECU, para sepeti tekniğine göre oluşturulmuş bir hesap birimidir. Üye ülke...

Para
7 ay önce

Para birimi ise genellikle ülkelerin para türleriyle eş anlamda kullanılır. Bu nedenle para birimi, paranın bir alt biçimi olarak görülür. Çoğu para birimi...

ISO 4217
7 ay önce

ISO 4217, para birimi kodu olarak da bilinen, para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. ISO 4217 kod listesi bankacılıkta...

ISO 4217, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sí£o Tomí© ve Prí­ncipe, Surinam, Saint Helena, Solomon Adaları, Suudi Arabistan, Ruanda
Döviz
7 ay önce

gösterir. Nakit para (banknotlar ve madeni paralar) yabancı para cinsindendir. Dövizler sıklıkla fiyat belleği olarak kullanılır. Ulusal para biriminin değeri...

Döviz, Altın, Banka, Borsa, Döviz kuru, Fransızca, Hong Kong, Konvertibilite, Londra, Lozan Antlaşması, Maliye Bakanlığı
İngiliz Sterlini
8 ay önce

Dikelya Hava Üsleri de vardır, ama onlar Kıbrıs Cumhuriyeti gibi Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro'yu (€) kullanır. ^ "£1,000 gold Kilo Coin marks Queen's...

Avrupa Birliği Ekonomisi
4 yıl önce

resmî para birimi eurodur. Tüm belge ve politikalarda bu para birimi kullanılır. Avrupa Birliği üyesi on altı ülkenin tek ve ortak para birimi olarak...

Elektronik para
8 ay önce

farkları olan bir sayısal unsur, bir değişim aracı, bir döviz cinsidir. Elektronik paraya şu sebeplerden sanal para da denir: Elektronik para eritildiklerinde...

Avrupa Ekonomisi
7 ay önce

Kosova Geçici İdare Misyonu (UNMIK). Avrupa içindeki çoğu ülkelerin para birimi, Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro'dur (€). Euro kullanmak için...

Avrupa Ekonomisi, Makedonya ülke bayrağı, Makedonya, Moldavya ülke bayrağı, Sırbistan Karadağ ülke bayrağı, Sırbistan Karadağ, Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avro, Avrupa