Avrupa Tediye Birliği

Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilât. Anlaşma hükümlerine göre,...

Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilat. Anlaşma hükümlerine göre, Avrupa'daki paralar birbirlerine (dolar hariç) serbestçe çevrilecek, para değişimi hususlarında güçlüklere uğramış olan üye devletlere kısa vadelerle kredi sağlayan Clering sistemi kurulacaktır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Avrupa Tediye Birliği ilgili konular

 • Ciro

  Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen
 • Uluslararası para fonu

  1944 yılında Amerika’nın New Hampshire eyaletindeki “Bretton Woods”da kurulan ve 1947’de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekon
 • Altın Esası

  Kâğıt paranın, tespit edilen bir altın ağırlığına göre değişimini düşünen para sistemi. Bir memleketin altın sistemine tâbi olduğu.
 • Avrupa Tediye Birliği

  Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadî İşbirl