Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilât. Anlaşma hükümlerine göre,...

Avrupa Tediye Birliği

Bir Avrupa devletinin, öbürüne ödemesini güçleştiren engelleri kaldırarak Avrupa ticaretini geliştirmek amacı ile Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı tarafından 1950 Temmuzunda kurulan teşkilat. Anlaşma hükümlerine göre, Avrupa'daki paralar birbirlerine (dolar hariç) serbestçe çevrilecek, para değişimi hususlarında güçlüklere uğramış olan üye devletlere kısa vadelerle kredi sağlayan Clering sistemi kurulacaktır.

Yanıtlar