AB’nin ortak rekabet politikasının temel amacı, rekabeti bozduğuna inanılan eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi işleyen bir Avrupa iç pazarının oluşmasını sağlamaktır. Piyasa ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı işlemesini amaçlamaktadır.

Avrupa Topluluğu rekabet hukuku

Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku

Yanıtlar