Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Birliği'nin finans kurumudur. Banka, Birliğin entegrasyonunu sağlayan devlet ve özel sektör projelerini finanse eder, istikrarlı büyümeye, ekonomik ve sosyal uyumun gelişmesine katkıda bulunur.1958'de Roma Antlaşması sonucu kurulan banka, uluslararası para piyasalarından aldığı kredilerle çalışır.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Birliği'nin finans kurumudur. Banka, Birliğin entegrasyonunu sağlayan devlet ve özel sektör projelerini finanse eder, istikrarlı büyümeye, ekonomik ve sosyal uyumun gelişmesine katkıda bulunur.

1958'de Roma Antlaşması sonucu kurulan banka, uluslararası para piyasalarından aldığı kredilerle çalışır. Yatırım ve kalkınma bankası olması nedeniyle, banka mevduat toplayamaz ve cari hesaplar bulunduramaz. Kar amacı gütmeyen banka, Avrupa Birliği'nin bütçesinden para almaz.

Dünyanın en itibarlı borç alan finans kurumu olmasından dolayı, Avrupa Yatırım Bankası'na uluslararası rating kuruluşları tarafından en yüksek kredi sınıflandırması olan 'AAA' verilmektedir. Yüksek kredibilitesi nedeniyle banka, faaliyetlerini yürütebilmesi için büyük miktarlarda ve son derece elverişli şartlarda kaynak temin edebilmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası'nın merkezi Lüksemburg'dadır ve AB üyesi her ülkeden çalışanı bulunmaktadır.

Bankanın hissedarları AB'nin üye ülkelerinden oluşur. Bankanın başkanlar kurulu, yönetim kurulu, icra komitesi ve denetleme kurulu mevcuttur.

Kredi açarken, banka şu konulara önem verir:

 • Krediler, başka kredi kapılarını ve kaynakları açmalıdır.
 • Krediler, Avrupa ülkelerinin endüstrileri ile küçük ve orta ölçekli şirketlerinin rekabet güçlerini artırmalıdır ve tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji transferi gibi projelerde kullanılmalıdır.
 • Çevre korunması, sağlık yatırımları ve bilgi teknolojileri gibi sektörlere yönelik olmalıdır.
 • Krediler, Avrupa Birliği'nin en yoksul bölgelerine verilmelidir.

  Bankanın öncelikli hedefi AB'nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır ve bu nedenle kredilerinin yüzde 90'ı Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının devamlılığının sağlanmasına ve endüstri ve küçük işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelere finansman sağlamaktadır. Banka, Avrupa Birliği haricinde de Birliğin üye olmayan ülkelere yönelik işbirliği politikasının hayata geçirilmesine yardımcı olmakta ve Akdeniz ülkeleri, Afrika, Karaipler, Pasifik Okyanusu, Orta ve Doğu Avrupa'da, Latin Amerika'da ve Asya ülkelerindeki projelere kredi açmaktadır.

  Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu'nun en büyük ortağıdır ve onun yönetiminde bulunmaktadır. 1994'te kurulan fonun amacı küçük ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamaktır.

  Banka en az 25 milyon Euro civarında olan büyük çaplı projeleri desteklemekte, KOBİ'ler veya yerel yönetimler tarafından yürütülen daha küçük ölçekli projeleri 180 aracı banka ve finansal kuruluş aracılığıyla desteklemektedir.

  Banka, Avrupa Birliği ekonomik politikaları doğrultusunda hareket eder, fakat idari yapısı bağımsızdır.

  Linkler

  http://www.eib.org

  Kaynak

  http://www.deltur.cec.eu.int

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Avrupa Yatırım Bankası
  Avrupa Yatırım Bankası